Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Gasturbiner

Gasturbiner

Munters droppavskiljare förlänger livslängden för filter och sänker tryckfall för gasturbinanläggningar.

Med ökande energikostnader och –brister över hela världen, ökar efterfrågan på produkter som kan göra kraftproducenterna effektivare. Moderna kompressorhus för gasturbiner har gjort stora framsteg med förbättrad tilluftkvalitet för turbinen, men även modernt utformade anläggningar lider av nedsmutsning orsakad av indraget damm, partiklar, vätska och saltluft. Med korrekt användning av droppavskiljningstekniker kan dessa risker reduceras.

Eftersom det behövs stora luftvolymer för att driva en gasturbin, beror uteffekten och bränsleåtgången till stor del på gasflödet och kvaliteten på luften som dras in i förbränningskammaren: med renare luft smutsas inte filtren ned lika mycket;
lägre tryckfall ger ökad effekt, vilket höjer uteffekten och sparar pengar; i kalla klimat när temperaturen är nära 0°C, är risken för isbildning uppenbar.

Munters droppavskiljare är utvecklade specifikt för dessa stränga miljöer och håller ditt luftintag isfritt året runt med:

  • Ökad driftstid – tack vare längre livslängd på filtret
  • Minskat tryckfall – bortmontering av väderskydd och installation av Munters droppavskiljare, leder till avsevärt reducerat tryckfall
  • Billigare underhåll – Med längre perioder mellan filterbyten, reduceras den årskostnaden för underhåll

Munters Evaporativa kylning för luftintag leder till högre turbineffektivitet, med mer producerad energi per kubikmeter naturgas

Evaporativ kylning för gasturbiner, kraftverk och dieselmotorer arbetar alla med övergången mellan luft och vatten. Förkylare för evaporativ kylning, baserad på strukturerade medier, ökar densiteten på förbränningsluften genom att sänka dess temperatur med adiabatisk kylning.

Munters förkylningssystem med högeffektiva kylmedier ökar uteffekten. Vattnet avdunstas till ren, kall ånga med Munters förkylare. Den här kylande effekten ökar densiteten på tilluften, vilket låter gasturbinen utveckla högre uteffekt (åtminstone 5-6%, och upp till 60% i mycket heta och torra klimat) och driftseffektivitet.

Den låga investeringskostnaden för Munters förkylare och låga driftskostnader, gör att investeringen betalar sig mycket snabbt. För nya installationer betyder dessutom integreringen av tilluftfiltret med förkylaren att investeringskostnaden för både filter och kylare reduceras av att de delar på samma utrymme.

Ytterligare en fördel med förkylaren är dess luftfiltreringskapacitet. Om den monteras före det första filtret, avlägsnar den ca 90% av alla partiklar som det första filtret vanligtvis avlägsnar. Detta ökar driftslivet avsevärt och sänker underhållskostnaderna. Detta gäller även finpartikelfiltren, där dammbelastningen reduceras med ca 30%.
Tryckfallet för Munters förkylare är bara 50-100Pa, vilket är obetydligt jämfört med standardfilters tryckfall på 250-1 200 Pa. Förkylaren skapar aerosolfri, sval luft vid ett konstant tryckfall året runt.

Torr luft skyddar turbiner

Hög luftfuktighet orsakar kondens och rost, vilket orsakar problem med gasturbiner, pumpar, pannor, kontrollutrustning och elektriska funktioner. Munters sorptionsavfuktare säkerställer att maskineriet hålls rostfritt och väl bevarat – redo för snabbstart.

  • Drift. Reservrotorer, elcentraler och samlingsskenor
  • Reservgeneratorer och turbiner redo för snabbstart
  • Avställning och tillfällig bevaring med fullständigt skydd

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.