Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Mjölkprodukter

Mjölkprodukter

För mjölkindustrin är det torra vinterklimatet att föredra då torkningsprocesser, transportband och hygroskopiska produkter absorberar mindre eller ingen luftfuktighet från den omgivande luften. Detta betyder snabbare, oavbrutna processer och reducerad risk för mögel. Med Munters sorptionsavfuktare kan luft, lika torr som den på vintern, produceras oavsett säsong.

Spraytorkning eller fluidiserad bäddtorkning av vassle eller babymjölkpulver

För vassle eller babymjölkpulver ökar produktionskapaciteten tiotals procent och energiåtgången reduceras avsevärt vid användning av en sorptionsavfuktare året runt.

Avfuktad luft matas in i spraytorken och blåses genom barnmjölk- eller vasslepulvret för att dunsta bort vatteninnehållet. Resultatet blir ett högkvalitetspulver med ultralågt fuktinnehåll. Spraytorkning med torr luft leder till kortare torktider och passar perfekt för hantering av värmekänsliga produkter.

Munters avfuktade luft leds in i spraytornet där det jämnar ut säsongsrelaterade fluktuationer i luftfuktighet, kortar ned torktiden, sparar energi och upprätthåller pulverproduktens höga kvalitet.

Munters sorptionshjul (rotor) har av Institutet för Livsmedel och Bioteknik (Sverige) funnits ha antibakteriella och antisvampegenskaper – ytterligare en fördel för livsmedelssäkerheten.

Den torkade produkten behöver ofta kylas ned. Detta gäller särskilt produkter som innehåller fett som kan härskna. Mjölk- och vasslepulver kan torkas ytterligare och kylas i en fluidiserad bäddtorkare, för att sedan föras vidare med pneumatisk transport, under vilken de hålls torra med hjälp av Munters avfuktare, som förhindrar återabsorption av fukt.

Fördelar som kunden får med Munters sorptionsavfuktare:

  • Enhetlig premiumkvalitet i hela produkten
  • Reducerad risk för mögel och bakterier
  • Förbättrade hygienförhållanden
  • Konstant driftsmiljö
  • Kortare torktider
  • Ökad torkkapacitet
  • Återupptag av fukt och klibbning förhindras
  • Lägre energikonsumtion
  • Produkten fastnar ej vid ytor

I ett pneumatiskt transportsystem får produkten mycket nära kontakt med luft, vilket betyder att torkade pulver lätt kan återabsorbera fukt om transportluften är fuktig. För att förhindra detta är de pneumatiska transportsystemen utrustade med avfuktare, vilket håller råmaterialet snabbt flödande och fritt från klibbning och kakbildning.

Luft med partiklar från torkade pulver filtreras vanligtvis innan den släpps ut i luften. Under stillastående perioder kan hygroskopiska partiklar i filtren absorbera luftfuktighet och täppa igen filtret. Med Munters avfuktningssystem hålls filtren torra.

Vissa ostar täcks med mjuka ytlager, vilket gör att de måste hållas helt torra innan ytbeläggningen kan appliceras. Med en sorptionsavfuktare kan osten torkas snabbt, utan att temperaturen behöver höjas.

AirT-Powdered-Milk-in-Bowl.jpg

Munters offers dehumidification of the air for the drying process, thus providing constant dry inlet air to the spray dryer. The benefits for the spray drying process are numerous, and in fact, the same as most producers already experience during winter months, where the air in colder climates is already dry. With Munters desiccant dehumidifiers, dry winter conditions are maintained through summer and are also achievable in tropical climates.

In the spray drying process, the drying air is in direct contact with the product during the drying process. When the air is always of the same dryness, the spray drying process no longer changes with the weather. Now, it is easier to control the process and product quality, avoid product sticking and dryer fouling, reduce powder loss, and plant downtime is reduced to a minimum. Furthermore, the lower humidity allows for a much higher drying capacity because the dry inlet air has more capacity for moisture evaporated from the product.

Most powders are cooled after drying before conveying to storage and packing. This process is done by either pneumatic cooling or in fluid beds. In both processes, the dry powder is in direct contact with the air. Keeping air humidity at a fixed low level allows for sufficient product cooling and ensures the desired powder moisture level, as it avoids hygroscopic products to reabsorb moisture. As a result, powder caking and clogging are not likely to occur.

Munters patented Honeycombe® rotor drying technology is capable of delivering air at very low humidity levels, far beyond what can be achieved with chilled water. With our technology, the air inside the drying and cooling processes is always kept away from condensation, adding to the hygienic level of production.

I förråd som kyls av luft som cirkulerar igenom en luftkylare, är kondensation på kalla ytor vanligt förekommande. När den relativa luftfuktigheten överstiger 70% RH är det ofta risk för mögeltillväxt. Lösningen är sorptionsavfuktning som alltid skyddar ostens kvalitet lika effektivt, oavsett temperatur.

Award

         

Health & Safety Award

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.