Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
453843049.jpg

Mjölkprodukter

För mjölkindustrin är det torra vinterklimatet att föredra då torkningsprocesser, transportband och hygroskopiska produkter absorberar mindre eller ingen luftfuktighet från den omgivande luften. Detta betyder snabbare, oavbrutna processer och reducerad risk för mögel. Med Munters sorptionsavfuktare kan luft, lika torr som den på vintern, produceras oavsett säsong.

Spraytorkning eller fluidiserad bäddtorkning av vassle eller babymjölkpulver

För vassle eller babymjölkpulver ökar produktionskapaciteten tiotals procent och energiåtgången reduceras avsevärt vid användning av en sorptionsavfuktare året runt.

Avfuktad luft matas in i spraytorken och blåses genom barnmjölk- eller vasslepulvret för att dunsta bort vatteninnehållet. Resultatet blir ett högkvalitetspulver med ultralågt fuktinnehåll. Spraytorkning med torr luft leder till kortare torktider och passar perfekt för hantering av värmekänsliga produkter.

Munters avfuktade luft leds in i spraytornet där det jämnar ut säsongsrelaterade fluktuationer i luftfuktighet, kortar ned torktiden, sparar energi och upprätthåller pulverproduktens höga kvalitet.

Munters sorptionshjul (rotor) har av Institutet för Livsmedel och Bioteknik (Sverige) funnits ha antibakteriella och antisvampegenskaper – ytterligare en fördel för livsmedelssäkerheten.

Den torkade produkten behöver ofta kylas ned. Detta gäller särskilt produkter som innehåller fett som kan härskna. Mjölk- och vasslepulver kan torkas ytterligare och kylas i en fluidiserad bäddtorkare, för att sedan föras vidare med pneumatisk transport, under vilken de hålls torra med hjälp av Munters avfuktare, som förhindrar återabsorption av fukt.

Fördelar som kunden får med Munters sorptionsavfuktare:

 • Enhetlig premiumkvalitet i hela produkten
 • Reducerad risk för mögel och bakterier
 • Förbättrade hygienförhållanden
 • Konstant driftsmiljö
 • Kortare torktider
 • Ökad torkkapacitet
 • Återupptag av fukt och klibbning förhindras
 • Lägre energikonsumtion
 • Produkten fastnar ej vid ytor

I ett pneumatiskt transportsystem får produkten mycket nära kontakt med luft, vilket betyder att torkade pulver lätt kan återabsorbera fukt om transportluften är fuktig. För att förhindra detta är de pneumatiska transportsystemen utrustade med avfuktare, vilket håller råmaterialet snabbt flödande och fritt från klibbning och kakbildning.

Luft med partiklar från torkade pulver filtreras vanligtvis innan den släpps ut i luften. Under stillastående perioder kan hygroskopiska partiklar i filtren absorbera luftfuktighet och täppa igen filtret. Med Munters avfuktningssystem hålls filtren torra.

Vissa ostar täcks med mjuka ytlager, vilket gör att de måste hållas helt torra innan ytbeläggningen kan appliceras. Med en sorptionsavfuktare kan osten torkas snabbt, utan att temperaturen behöver höjas.

AirT-Powdered-Milk-in-Bowl.jpg

Munters offers dehumidification of the air for the drying process, thus providing constant dry inlet air to the spray dryer. The benefits for the spray drying process are numerous, and in fact, the same as most producers already experience during winter months, where the air in colder climates is already dry. With Munters desiccant dehumidifiers, dry winter conditions are maintained through summer and are also achievable in tropical climates.

In the spray drying process, the drying air is in direct contact with the product during the drying process. When the air is always of the same dryness, the spray drying process no longer changes with the weather. Now, it is easier to control the process and product quality, avoid product sticking and dryer fouling, reduce powder loss, and plant downtime is reduced to a minimum. Furthermore, the lower humidity allows for a much higher drying capacity because the dry inlet air has more capacity for moisture evaporated from the product.

Most powders are cooled after drying before conveying to storage and packing. This process is done by either pneumatic cooling or in fluid beds. In both processes, the dry powder is in direct contact with the air. Keeping air humidity at a fixed low level allows for sufficient product cooling and ensures the desired powder moisture level, as it avoids hygroscopic products to reabsorb moisture. As a result, powder caking and clogging are not likely to occur.

Munters patented Honeycombe® rotor drying technology is capable of delivering air at very low humidity levels, far beyond what can be achieved with chilled water. With our technology, the air inside the drying and cooling processes is always kept away from condensation, adding to the hygienic level of production.

I förråd som kyls av luft som cirkulerar igenom en luftkylare, är kondensation på kalla ytor vanligt förekommande. När den relativa luftfuktigheten överstiger 70% RH är det ofta risk för mögeltillväxt. Lösningen är sorptionsavfuktning som alltid skyddar ostens kvalitet lika effektivt, oavsett temperatur.

Award

         

Health & Safety Award

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek

Pdf dokument

2,52 MB

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land