Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
453843049.jpg

Mjölkprodukter

För mjölkindustrin är det torra vinterklimatet att föredra då torkningsprocesser, transportband och hygroskopiska produkter absorberar mindre eller ingen luftfuktighet från den omgivande luften. Detta betyder snabbare, oavbrutna processer och reducerad risk för mögel. Med Munters sorptionsavfuktare kan luft, lika torr som den på vintern, produceras oavsett säsong.

Spraytorkning eller fluidiserad bäddtorkning av vassle eller babymjölkpulver

För vassle eller babymjölkpulver ökar produktionskapaciteten tiotals procent och energiåtgången reduceras avsevärt vid användning av en sorptionsavfuktare året runt.

Avfuktad luft matas in i spraytorken och blåses genom barnmjölk- eller vasslepulvret för att dunsta bort vatteninnehållet. Resultatet blir ett högkvalitetspulver med ultralågt fuktinnehåll. Spraytorkning med torr luft leder till kortare torktider och passar perfekt för hantering av värmekänsliga produkter.

Munters avfuktade luft leds in i spraytornet där det jämnar ut säsongsrelaterade fluktuationer i luftfuktighet, kortar ned torktiden, sparar energi och upprätthåller pulverproduktens höga kvalitet.

Munters sorptionshjul (rotor) har av Institutet för Livsmedel och Bioteknik (Sverige) funnits ha antibakteriella och antisvampegenskaper – ytterligare en fördel för livsmedelssäkerheten.

Den torkade produkten behöver ofta kylas ned. Detta gäller särskilt produkter som innehåller fett som kan härskna. Mjölk- och vasslepulver kan torkas ytterligare och kylas i en fluidiserad bäddtorkare, för att sedan föras vidare med pneumatisk transport, under vilken de hålls torra med hjälp av Munters avfuktare, som förhindrar återabsorption av fukt.

Fördelar som kunden får med Munters sorptionsavfuktare:

 • Enhetlig premiumkvalitet i hela produkten
 • Reducerad risk för mögel och bakterier
 • Förbättrade hygienförhållanden
 • Konstant driftsmiljö
 • Kortare torktider
 • Ökad torkkapacitet
 • Återupptag av fukt och klibbning förhindras
 • Lägre energikonsumtion
 • Produkten fastnar ej vid ytor

I ett pneumatiskt transportsystem får produkten mycket nära kontakt med luft, vilket betyder att torkade pulver lätt kan återabsorbera fukt om transportluften är fuktig. För att förhindra detta är de pneumatiska transportsystemen utrustade med avfuktare, vilket håller råmaterialet snabbt flödande och fritt från klibbning och kakbildning.

Luft med partiklar från torkade pulver filtreras vanligtvis innan den släpps ut i luften. Under stillastående perioder kan hygroskopiska partiklar i filtren absorbera luftfuktighet och täppa igen filtret. Med Munters avfuktningssystem hålls filtren torra.

I förråd som kyls av luft som cirkulerar igenom en luftkylare, är kondensation på kalla ytor vanligt förekommande. När den relativa luftfuktigheten överstiger 70% RH är det ofta risk för mögeltillväxt. Lösningen är sorptionsavfuktning som alltid skyddar ostens kvalitet lika effektivt, oavsett temperatur.

Torkning efter rengöring

Efter rengöring med vatten kan torkningsprocessen skyndas på med avfuktad luft, vilket samtidigt reducerar risken för mögel- och bakterietillväxt. Avfuktad luft kan blåsas in i lokalen där utrustningen har rengjorts, och därmed förlänga rengöringsintervallerna och reducera rengöringskostnaderna.

Munters sorptionsavfuktare fungerar genom att leda fuktig luft från processer eller förråd förbi ett sakta roterande sorptionshjul. Den torra luften pumpas sedan in i förråd, transportutrymmen, spraytorn eller silos, så att produkterna kan flöda fritt och torkas effektivare.

Award

         

Health & Safety Award

Vissa ostar täcks med mjuka ytlager, vilket gör att de måste hållas helt torra innan ytbeläggningen kan appliceras. Med en sorptionsavfuktare kan osten torkas snabbt, utan att temperaturen behöver höjas.

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek

Pdf dokument

2,52 MB

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   Desiccant Dehumidification System DDS

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land