Ställ en fråga!

Please let us help you

We know how our solutions can add value
in your industry and will direct your
contact information to a team
member in your region.

Stäng
186060900.jpg

Elektronik

Skötseln av den övergripande miljökontrollen är mycket viktig för tillverkningsprocesser och verksamhet inom elektronik, precis som för lokalerna där verksamhetskritiska tjänster utförs. Rumstemperaturen måste hållas låg för att servrar inte ska överhettas vid hög belastning. Sänkt temperatur kan dock orsaka kondens, vilket kan vara farligt i miljöer med mycket elektronik.

Munters lösningar tillhandahåller en optimal miljö genom användning av Sorptionsavfuktare, Evaporativ kylning och Värmeåtervinning av frånluft, samtidigt som de använder mindre energi än konventionella system. Munters sorptionsavfuktare hanterar effektivt de mest stringenta luftfuktighetskraven för att skydda utrustning från kondens och rost. Munters innovativa kylningsteknologi hanterar hög värmebelastning och reducerar energikonsumtion.

Förutom att skapa ideala luftförhållanden, erbjuder Munters också Zeolitabsorptionsteknologi för rena luft från volatila organiska föreningar och samtidigt sänka energikostnader.

Munters kunder känner sig trygga i vetskapen att företagets produkter tillhandahåller den noga kontrollerade miljön som de efterfrågar, samtidigt som de sänker sina kostnader.

 

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Skydd av elektronik

  Många halvledartillverkare och elektronikintensiva verksamheter kräver noggrant kontrollerade torra miljöer. För hög luftfuktighet/fukt orsakar korrosion vid kopplingspunkter, kondens på kretskortets yta och undermåligt fäste på fotoresistorn, orsakar driftfel i halvledaren. För att skapa rätt driftsförhållanden används Munters sorptionsavfuktare.

  Läs mer

  R&D-lab och renrum

  Munters avfuktningslösningar för laboratorier, renrum och dragskåp säkerställer att den relativa luftfuktigheten hålls konstant, oavsett yttre förhållanden.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MB Serie

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Se fler

   GreenDry™ Series

   The GreenDry ™ desiccant units helps customers to precisely control…

   Se fler

   ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

We know how our solutions can add value
in your industry and will direct your
contact information to a team
member in your region.