Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Energiåtervinning

Energiåtervinning

Med fokus på hållbarhet och energikostnader kombinerat med inomhusluftkvalitet och lägre kostnad utan att påverka kvaliteten, utmanas ingenjörerna att utforma energieffektiva lufthanterare samtidigt som kapitalkostnaderna blir låga. Att lägga till den utmaningen är den snabba tekniken och efterfrågan på snabbare vändningstider.

För att lösa detta erbjuder Munters ett stort sortiment av luft-luftenergiåtervinningsprodukter, som använder sig av värmeväxlare, heat pipes och energiåtervinningsrotor för sänkta energi- och driftskostnader. Webbaserad mjukvara knuten till dessa produkter, underlättar val och designlösning, med utrustningsschema, ritningar och specifikationer bara några klick bort.

Värme på vintern och kyla på sommaren

Luft-luftvärmeväxlare kan återvinna upp till 85% av energin från ventilationsutsläppen från luftkonditionerade byggnader, eller högtemperatursutsläpp från industriella processer. Energiåtervinning från utsläppsventilation utnyttjar luftströmmen från ventilationsutsläpp till att förbehandla uteluft innan den tas in i byggnaden. På vintern ger det gratis uppvärmning och på sommaren gratis kylning.

Den senaste förbättringen inom energibesparing för sorptionshjulssystemet (rotor) är Munters Power Purge™. Med hjälp av denna patenterade teknologi, kan energibesparingar på upp till 30% uppnås i större system. Och några fall kan en mindre avfuktare med Power Purge™ göra samma jobb som en större enhet, vi ser det som ett effektivt sätt att sänka dina investeringskostnader.

Munters Quantum™ rotorer

En av egenskaperna hos denna nya Quantumrotor är den stora avfuktningskapaciteten. Den energi som förbrukas för sorption kan tas från primära energikällor (naturgas), ånga och / eller i kombination med spillvärme och i jämförelse med dyrare el, därmed minska de årliga driftskostnaderna.

  • Unik energibesparing med ett sorptionshjul som kan tåla mycket höga regenereringstemperaturer
  • Utformad för alla tork- och kylprocesser där ett högt ΔX krävs
  • Eliminerar behovet av förkylning, vilket minskar energiåtgången
  • Utnyttjar spillvärme för regenerering
  • Torr och hygienisk miljö tack vare att inget kondensat uppstår i systemet och att rotorn är certifierad för att motstå bakterie- och svampangrepp.

Fördelarna med detta är enkla men betydelsefulla; lägre investeringskostnad, lägre energikostnad och inget kondensat som kan orsaka problem med hygienen.

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur Munters lösningar kan hjälpa dig med dina klimatutmaningar

Läs mer

Relaterade produkter

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.