Dehumidification in pumping stations and water management

Dehumidification in pumping stations and water management

Dehumidification in pumping stations and water management is very…

Läs mer
IKEA sänker kostnader och sparar energi med sorptiv kyla från Munters

IKEA sänker kostnader och sparar energi med sorptiv kyla från Munters

När världsomspännande Ikea satsar på att bli grönare, alltså mer hållbart…

Läs mer

För att lösa detta erbjuder Munters ett stort sortiment av luft-luftenergiåtervinningsprodukter, som använder sig av värmeväxlare, heat pipes och energiåtervinningsrotor för sänkta energi- och driftskostnader. Webbaserad mjukvara knuten till dessa produkter, underlättar val och designlösning, med utrustningsschema, ritningar och specifikationer bara några klick bort.

Luft-luftvärmeväxlare kan återvinna upp till 85% av energin från ventilationsutsläppen från luftkonditionerade byggnader, eller högtemperatursutsläpp från industriella processer. Energiåtervinning från utsläppsventilation utnyttjar luftströmmen från ventilationsutsläpp till att förbehandla uteluft innan den tas in i byggnaden. På vintern ger det gratis uppvärmning och på sommaren gratis kylning.

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

Den senaste förbättringen inom energibesparing för sorptionshjulssystemet (rotor) är Munters Power Purge™. Med hjälp av denna patenterade teknologi, kan energibesparingar på upp till 30% uppnås i större system. Och några fall kan en mindre avfuktare med Power Purge™ göra samma jobb som en större enhet, vi ser det som ett effektivt sätt att sänka dina investeringskostnader.

Munters Quantum™ sorptionshjul (rotor) är en utveckling av den traditionella rotorn.

 • Unik energibesparing med ett sorptionshjul som kan tåla mycket höga regenereringstemperaturer
 • Utformad för alla tork- och kylprocesser där ett högt ΔX krävs
 • Eliminerar behovet av förkylning, vilket minskar energiåtgången
 • Utnyttjar spillvärme för regenerering
 • Torr och hygienisk miljö tack vare att inget kondensat uppstår i systemet och att rotorn är certifierad för att motstå bakterie- och svampangrepp.

Fördelarna med detta är enkla men betydelsefulla; lägre investeringskostnad, lägre energikostnad och inget kondensat som kan orsaka problem med hygienen.

 • Relaterade produkter

  • FI fläktisoleringspaneler

   Att värma upp en byggnad kan vara mycket kostsamt, speciellt om en stor…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler

   DryCool® ERV

   The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.