Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Strategiska prioriteringar

Munters har en stark marknadsposition på de flesta marknader där vi finns.

Vi ser stora möjligheter att fortsätta leverera lönsam och kassagenererande tillväxt och hållbart värdeskapande. Nyckeln till prioritering är att vi har tydliga handlingsplaner och ambitioner med vad vi vill uppnå där hållbarhet är en integrerad del. Vår framgång bygger på att leverera på våra strategiska prioriteringar samt vår förmåga att agera hållbart med hög etik och respekt för mänskliga rättigheter, ökad mångfald, säkerhet på arbetsplatsen och minskad miljöpåverkan. 

Våra övergripande strategiska prioriteringar visar vilka områden vi anser vara viktiga för vår framgång. För varje strategisk prioritering har vi tydliga handlingsplaner och ambitioner för vad vi vill uppnå. Hållbarhet är en integrerad del och återspeglas i varje strategisk prioritering. 

Vi har fem strategiska prioriteringar som vi fokuserar på för att leverera hållbar tillväxt:

Strategi-hjul.png

Marknad

green-line.png

Växa inom prioriterade områden

Vi är aktiva runt om i världen och klimatförändring, digitalisering, befolkningstillväxt och högre efterfrågan i produktionsmiljöer är de viktigaste drivkrafterna på marknaden. Våra resurser är fokuserade på att stärka vår position inom områden där vi kan vara marknadsledande, det vill säga där vi ser att vi kan vara en av de tre ledande leverantörerna, samt att växa vår Service-verksamhet. Med högkvalitativa, resurseffektiva lösningar och ett medvetet arbete för att minska vår egen klimatpåverkan bidrar vi till en hållbar utveckling.

markets.png

 • Fortsätta att leda inom klimat- och energieffektiva lösningar genom att utveckla produkter för att möta globala trender och marknadskrav
 • Förvärv är viktigt för vår framtid och är en del av vår tillväxtstrategi
 • Stärka vår position på marknader där vi är och kan vara ledande som litiumbatteri, livsmedelsindustrin, Data Centers, klimatkontroll och dataanalys för kyckling- och svinsegmenten samt mjukvara
 • Arbeta med olika former av samarbeten, till exempel med universitet och andra företag för att stärka vår lokala närvaro och driva innovationsarbetet framåt.

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Marknad.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

rent-vatten.jpgarbetsvillkor.jpgenergi.jpg13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

 

Kunder

gray-line.png

Nära kundrelationer och applikationskunnande

Vi bidrar till våra kunders framgång genom att leverera högkvalitativa klimatlösningar som gör dem mer hållbara. Vår framgång bygger på nära, långsiktiga relationer och en djup förståelse för kundernas verksamheter och framtida behov. Vår strategi är att fortsätta bygga kundinsikt och utnyttja vår breda expertis inom applikationer, teknologi och komponenter för att erbjuda attraktiva lösningar och service.

Customers.png

 • Bidra till våra kunders framgång genom högkvalitativa, energieffektiva klimatlösningar som gör deras verksamhet mer hållbar 
 • Utveckla nära, långsiktiga relationer med kunder för att förstå deras verksamhet och framtida behov
 • Säkerställa att våra lösningar är anpassade till kundernas specifika kriterier och applikationskrav och levererar hög energieffektivitet
 • Lokal närvaro med 17 fabriker och försäljningskontor i 30 länder gör att vi kan vara nära kunderna 

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Kunder.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

arbetsvillkor.jpgfred.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

 

Innovation

cyan-line.png

Fokusera FoU-investeringar på kärnteknologier, lösningar och digitalisering

Nyfikenhet och en strävan att skapa banbrytande teknologier är en del av vårt DNA. Vi ska ligga i framkant av industrins utveckling och bidra till en mer hållbar utveckling genom våra energi- och resurseffektiva klimatlösningar. Vi fortsätter att fokusera på att investera i våra kärnteknologier, lösningar och digitalisering för att optimera vår produktportfölj och vår innovations- och produktionsteknologi.

Innovation.png

 • Investera ytterligare i våra kärnteknologier, lösningar och digitalisering för att optimera vår produktportfölj och vår innovations- och produktionsteknologi
 • Öka precisionen och effektiviteten i våra lösningar och innovation genom nära samarbete med kunder
 • En gemensam utvecklingsmodell i koncernen: Munters Product Development Model (MPDM), baserad på kundernas behov med hänsynstagande till olika hållbarhetsfaktorer tidigt i processen
 • Fortsätta att utveckla mjukvara för att göra det möjligt för våra tekniker och partners att snabbt konfigurera optimala lösningar

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Innovation.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

ingen-hunger.jpgenergi.jpginnovationer.jpgkonsumtion.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

 

Effektivitet och kvalitet i allt vi gör

darkblue-line.png

Driv kontinuerliga förbättringar samt att minska vår miljöpåverkan

Vårt mål är att öka effektiviteten och kvaliteten i allt vi gör och att minska vår miljöpåverkan. Vår verksamhet följer ansvarsfull affärspraxis med hög etisk standard och respekt för mänskliga rättigheter, mångfald samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.  

Excellence.png

 • Öka skalbarhet och digitalisering och förbättra våra globala processer för att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar och upprätthålla en kostnadseffektiv verksamhet
 • Fokus på effektiv användning av rörelsekapital och ett starkt kassaflöde för att skapa flexibilitet för att implementera strategin och för förvärv 
 • Ett värdefullt leverantörsnätverk i 35 länder – vår globala organisation koordinerar inköp för att öka standardiseringen för att koncentrera sig på färre leverantörer
 • Arbeta systematiskt för att minska vår klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och genom att öka andelen förnybar el

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Effektivitet och kvalitet i allt vi gör.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

rent-vatten.jpgenergi.jpgarbetsvillkor.jpginnovationer.jpgkonsumtion.jpg13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Medarbetare

yellow-line.png

Driva ledarskap, organisations- och kompetensutveckling

Anställda är i centrum av vår verksamhet, de anställdas hälsa och välbefinnande är alltid i fokus och vi har nolltolerans för arbetsplatsolyckor. Mångfald och inkludering är viktigt för oss och leder till starkare innovation. Genom samarbete och passion för att skapa energieffektiva lösningar för våra kunder och partners bidrar vi till våra kunders framgång och en bättre värld.

People.png

 • Arbeta kontinuerligt med att anställa fler kvinnliga medarbetare och chefer 
 • Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier
 • Erbjuda ett internt mentorprogram för att främja utveckling, tvärfunktionellt samarbete, laganda och stödja medarbetare i deras karriärutveckling
 • Driva ett arbetsmiljöprogram för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö 

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Medarbetare.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

jamnstalldhet.jpgarbetsvillkor.jpg10-minskad-ojamnlikhet.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.