Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Strategiska prioriteringar

Munters har en stark marknadsposition på de flesta marknader där vi finns.

Vi ser stora möjligheter att förbättra och stärka vår marknadsposition och för att uppnå våra finansiella mål och leverera på vår strategi. Nyckeln till framgång ligger i hur vi agerar på väg mot målen. Våra övergripande strategiska prioriteringar visar på vilka områden som vi ser som viktiga för vår framgång. För varje strategisk prioritering har vi tydliga handlingsplaner och ambitioner med vad vi vill uppnå. Hållbarhet är en prioriterad fråga som genomsyrar varje strategisk prioritering.

Illustration Strategi

Medarbetare

yellow-line.png

Medarbetarna på Munters är navet i vår verksamhet. Genom samarbete och en passion för att skapa hållbara lösningar för våra kunder och partners bidrar vi till våra kunders framgång och en bättre värld.

Kunder

gray-line.png

Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder. Vi strävar efter att förstå inte bara kundernas behov idag utan även de framtida behoven. Vår expertis byggs genom stor och unik insikt i våra kunders verksamheter och produktionsprocesser. Varje dag strävar Munters efter att leverera värde utöver våra kunders förväntningar.

Innovation

cyan-line.png

Inom Munters jobbar vi på ett strukturerat sätt med ambitionen att optimera organisationens innovationskraft. Vi följer konstant den externa marknadens teknologiutveckling och har nära samarbete med våra kunder för att förstå deras behov. Vi jobbar även med andra institutioner som kan stärka och bygga vår kompetens och värdeskapande för kunderna. Genom att ständigt ifrågasätta och förbättra hur vi jobbar skapar vi hållbara lösningar, teknologier och affärsmodeller för framtiden.

Marknad

green-line.png

Munters är verksamt över hela världen på en marknad som drivs av starka trender inom hållbarhet och digitalisering. Vi fokuserar våra resurser på att stärka vår position inom områden där vi kan vara marknadsledare. På Munters är ett marknadsledande företag inte bara ett företag som har den ledande marknadspositionen utan även en högre lönsam tillväxt än övriga industrin.

Effektivitet och kvalité i allt vi gör

darkblue-line.png

Vi strävar efter kvalité och effektivitet i allting vi gör. Vi jobbar med ständiga förbättringar inom alla områden. Vi prioriterar och fokuserar på valda satsnings- och förbättringsområden. Vi följer upp, lär oss, korrigerar och förbättrar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.