Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Strategiska prioriteringar

Munters har en stark marknadsposition på de flesta marknader där vi finns.

Vi ser stora möjligheter att fortsätta leverera lönsam och kassagenererande tillväxt och hållbart värdeskapande. Nyckeln till prioritering är att vi har tydliga handlingsplaner och ambitioner med vad vi vill uppnå där hållbarhet är en integrerad del. Vår framgång bygger på att leverera på våra strategiska prioriteringar samt vår förmåga att agera hållbart med hög etik och respekt för mänskliga rättigheter, ökad mångfald, säkerhet på arbetsplatsen och minskad miljöpåverkan. 

Våra övergripande strategiska prioriteringar visar vilka områden vi anser vara viktiga för vår framgång. För varje strategisk prioritering har vi tydliga handlingsplaner och ambitioner för vad vi vill uppnå. Hållbarhet är en integrerad del och återspeglas i varje strategisk prioritering. 

Vi har fem strategiska prioriteringar som vi fokuserar på för att leverera hållbar tillväxt:

Strategi-hjul.png

Marknad

green-line.png

Växa inom prioriterade områden

markets.png

 

Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Vi har en ledande ställning inom innovativa produkter och mjukvara för att skapa ett optimalt inomhusklimat för djuruppfödning och växthus, där våra produkter används för att styra och optimera hela värdekedjan som omfattar livsmedelsindustrin. Vi gynnas  av en rad globala marknadsfaktorer som skapar goda tillväxtförutsättningar där vi är verksamma som till exempel en ökad digitalisering och elektrifiering.

 

VÅR MÅLSÄTTNING

Vi ska vara marknadsledande på prioriterade marknader och inom prioriterade segment. Vi definierar marknadsledande som att vi ska vara en av tre ledande leverantörer.

Prioriterade segment är:

  • Batteriindustrin 
  • Livsmedelsindustrin
  • Kylning av datacenter
  • Mjukvara inom livsmedelsproduktion och serviceverksamhet

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Marknad.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

rent-vatten.jpgarbetsvillkor.jpgenergi.jpg13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

 

Kunder

gray-line.png

Nära kundrelationer och applikationskunnande

Customers.png

 

Munters har sedan företagets grundande haft nära samarbete med våra kunder. Under åren har vi byggt upp en unik applikationskunskap inom vår nisch som
ger oss möjlighet att skapa kundanpassade klimatlösningar för många kunder och industrier. Vi bidrar till våra kunders framgång genom högkvalitativa, energieffektiva klimatlösningar som gör kunderna mer hållbara. En förutsättning för vår framgång är vår höga etik och goda affärsmannaskap.

VÅR MÅLSÄTTNING

Vi ska vara kundens första val av partner.

VÅR UTGÅNGSPUNKT

Vår framgång bygger på nära, långsiktiga relationer och en djup förståelse för kundernas verksamheter och framtida behov. Vi ska fortsätta att bygga kundinsikt och utnyttja vår breda expertis inom applikationer, teknologi och komponenter för att erbjuda attraktiva lösningar och hög service.

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Kunder.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

arbetsvillkor.jpgfred.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

 

Innovation

cyan-line.png

Fokusera FoU-investeringar på kärnteknologier, lösningar och digitalisering

 

Innovation.pngVår långa historia av banbrytande uppfinningar, många patent och ett stort applikationskunnande har lagt grunden för vår marknadsledande position. Nära samarbete med våra kunder ökar precisionen och effektiviteten i innovationsarbetet. Hos oss ansvarar varje affärsområde för forskning och utveckling inom sina respektive produktområden, med teknikcenter nära kunderna.

VÅR MÅLSÄTTNING

Vi ska erbjuda banbrytande teknik som ger stort
kundvärde.

VÅR UTGÅNGSPUNKT

Genom våra energi- och resurseffektiva klimatlösningar ska vi ligga i framkant av industrins utveckling och bidra till en mer hållbar utveckling

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Innovation.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

ingen-hunger.jpgenergi.jpginnovationer.jpgkonsumtion.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

 

Effektivitet och kvalitet i allt vi gör

darkblue-line.png

Driv kontinuerliga förbättringar samt att minska vår miljöpåverkan

Excellence.png

 

Inom Munters driver vi ständigt förbättringar inom alla områden och utvec klarkontinuerligt verksamheten. Vi strävar efter att öka digitaliseringen och ytterligare förbättra våra globala processer för att fortsätta leverera med hög kvalitet och driva en kostnadseffektiv verksamhet.

 

VÅR MÅLSÄTTNING 

Vi strävar ständigt efter ökad effektivitet och produktivitet i allt vi gör samtidigt som vi minskar vårt
klimatavtryck.

VÅR UTGÅNGSPUNKT

Vår verksamhet följer ansvarsfull affärspraxis med hög etisk standard och respekt för  mänskliga rättigheter, mångfald samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Effektivitet och kvalitet i allt vi gör.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

rent-vatten.jpgenergi.jpgarbetsvillkor.jpginnovationer.jpgkonsumtion.jpg13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Medarbetare

yellow-line.png

Driva ledarskap, organisations- och kompetensutveckling

People.png

Starkt engagemang hos medarbetarna är grunden för goda kundrelationer, en effektiv organisation och innovationskraft. Vi skapar medarbetarengagemang genom att erbjuda en inkluderande kultur, präglad av mångfald, samarbete och möjlighet till individuell utveckling. Genom samarbete och passion för att skapa energieffektiva lösningar för våra kunder och partners bidrar vi till våra kunders framgång och
en bättre värld.

VÅR MÅLSÄTTNING

Vi ska vara den arbetsgivare som föredras.

VÅRA VÄRDERINGAR 

  • Hållbart värdeskapande
  • Passion för resultat
  • Det finns alltid ett bättre sätt
  • Laganda

Våra värderingar genomsyrar allting vi gör. Tillsammans med vår uppförandekod styr de vårt förhållningssätt, både mot varandra och i relation med kunder och andra intressenter.

Mer om våra hållbarhetsmål och mål relaterade till Medarbetare.

Relaterade FN:s globala mål för hållbar utveckling

jamnstalldhet.jpgarbetsvillkor.jpg10-minskad-ojamnlikhet.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.