Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS ANDRA KVARTAL 2017

aug 15, 2017

Fortsatt stark tillväxt 

Andra kvartalet 2017

 • Orderstocken ökade med 21 % till 2 449 Mkr (2 025).
 • Orderingången ökade med 32 % till 2 234 Mkr (1 688) varav 25 % organiskt*.
 • Nettoomsättningen ökade med 20 % till 1 723 Mkr (1 438), varav 12 % var organisk tillväxt*.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 4 % till 143 Mkr (150).
 • Justerad EBITA minskade med 3 % till 190 Mkr (194), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 11,0 % (13,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 11 Mkr (11).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 86 Mkr (19).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,58).
 • Munters noterades på Nasdaq Stockholm den 19 maj 2017.
 • Kristian Sildeby utsågs till styrelseledamot.

Januari-juni 2017

 • Orderingången ökade med 18 % till 3 888 Mkr (3 305) varav 11 % organiskt*.
 • Nettoomsättningen ökade med 22 % till 3 242 Mkr (2 657), varav 15 % var organisk tillväxt*.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2 % till 218 Mkr (223).
 • Justerad EBITA ökade med 7 % till 337 Mkr (314), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 10,4 % (11,8).
 • Nettoresultatet uppgick till -30 Mkr (-17).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 66 Mkr (73).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-1,12).

* Per andra kvartalet 2017 ny definition av organisk tillväxt där organisk tillväxt exkluderar valutakurseffekter.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM MUNTERS GROUP AB ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:00 CET DEN 15 AUGUSTI 2017.

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av andra kvartalet torsdag 15 augusti klockan 10.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46856642665

UK: +442030089811

US: +18558315945

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

http://www.financialhearings.com/event/10287

För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782499

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser. 

Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt sex miljarder kronor i omsättning.

För mer information se www.munters.com 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.