Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Utdelningspolicy

Innehavare av aktier i Munters kommer att vara berättigade till framtida utdelningar, inklusive eventuell framtida utdelning för räkenskapsåret 2016 samt för efterföljande perioder, förutsatt att beslut om utdelning fattas.

Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30–50 % av årets resultat. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av Bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Utdelningshistorik

Bolaget har inte lämnat någon utdelning för räkenskapsåren 2016, 2015 eller 2014.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.