Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30–50 procent av årets resultat. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av Bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.

Under 2019 gjorde Munters större förändringar i den övergripande kostnadsstrukturen, reducerade antalet heltidsanställda med cirka 500 och rapporterarde en förlust för året. Stora ansträngningar gjordes för att stabilisera verksamheten och säkerställa värdeskapande i alla enheter. Arbetet med att stabilisera verksamheten och göra ständiga förbättringar kommer fortsätta under 2020. För att säkerställa långsiktig, lönsam tillväxt kommer detta innebära att det görs investeringar inom forskning och utveckling och initiativ med syfte att driva synergier inom gruppen under 2020. Den nuvarande situationen kombinerat med den strategiska inriktningen för framtiden gjorde att styrelsen föreslog att ingen utdelning lämnas för 2019.

Styrelsen föreslog att ingen utdelning lämnas för 2019.

Utdelningshistorik

Bolaget lämnade ingen utdelning för 2018.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.