Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

top-IR.jpg

Finansiella mål och utdelningspolicy

Både de finansiella målen och hållbarhetsmålen gynnar strategin för lönsam, kassaflödesgenererade tillväxt. En ansvarsfull verksamhet med stabila finanser och effektivt resursutnyttjande är grunden för att Munters ska kunna genomföra sin strategi. Under 2019 har Munters gjort en analys av hållbarhetsarbetet. Detta har inneburit att alla prioriterade områden och dess målsättningar setts över. Ledningen i Munters är fast övertygad om att mer ambitiösa mål måste sättas för hållbarhetsarbetet framöver. Under 2020 kommer ett intensivt arbete drivas för att sätta basen för dessa.

Munters styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy för koncernen:

  • Nettoomsättningstillväxt  Munters målsättning är en årlig organisk nettoomsättningstillväxt på 5 %, som kompletteras med utvalda tilläggsförvärv.

  • Justerad EBITA-marginal – Munters målsättning på medellång sikt är en justerad EBITA-marginal om 14 %.

  • Kapitalstruktur Munters målsättning är en nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA om 1,5–2,5 ggr, som tillfälligt kan komma att överstiga målnivån (t.ex. i samband med förvärv).

  • Utdelningspolicy – Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30–50 procent av årets resultat efter skatt. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.
    Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Grafer över finansiella målen

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.