Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Contribute-main-image-for-responsible-business-practices-page.jpg

Finansiella mål och utdelningspolicy

Både de finansiella målen och hållbarhetsmålen gynnar strategin för lönsam, kassaflödesgenererade tillväxt. En ansvarsfull verksamhet med stabila finanser och effektivt resursutnyttjande är grunden för att Munters ska kunna genomföra sin strategi.

Medelsiktiga finansiella mål (dessa gäller from 2019)

Nettoomsättningstillväxt

En årlig organisk valutajusterad nettoomsättningstillväxt på 5 procent som kompletteras med utvalda tilläggsförvärv.

2020 ökade nettoomsättningen +1% valutajusterat (+6%).

Justerad EBITA-marginal

En justerad EBITA-marginal om 14 procent på medellång sikt.

2020 uppgick den justerade EBITA-marginalen till 12,9% (12,2).

Kapitalstruktur

En konsoliderad nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA om 1,5–2,5 ggr, som tillfälligt kan komma att överstiga målnivån (till exempel i samband med förvärv).

2020 uppgick den konsoliderade nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA till 1,9x (2,9x).

Utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30–50 procent av årets resultat efter skatt. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beak-tande av bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, för-värv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om SEK 0,70 (0) per aktie. Detta representerar 30 procent av årets resultat 2020.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.