Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

top-IR.jpg

Finansiella mål och utdelningspolicy

Bolagets styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy för Koncernen:

  • Nettoomsättningstillväxt –  Munters målsättning är en årlig organisk nettoomsättningstillväxt på 5 %, som kompletteras med utvalda tilläggsförvärv.

  • Justerad EBITA-marginal –  Munters målsättning på medellång sikt är en justerad EBITA-marginal om 14 %.

  • Kapitalstruktur –  Munters målsättning är en nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA om 1,5–2,5 ggr, som tillfälligt kan komma att överstiga målnivån (t.ex. i samband med förvärv).

  • Utdelningspolicy – Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30–50 % av årets resultat. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av Bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.