Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Återköp av aktier

Munters Group AB inledde den 20 juli 2020 återköp av aktier inom ramen för det beslut om återköpsprogram om sammanlagt högst 685 000 aktier som Munters Group AB offentliggjorde den 16 juli 2020. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2020, samt att säkra kostnader relaterade till programmet.

Återköp fick inledas tidigast den 18 juli 2020 och avslutas senast den 21 september 2020 och förvaltas av Nordea Bank Abp.

Återköp fick ske av sammanlagt högst 685 000 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Rapportering har skett via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Munters uppgick till 183 597 802 och bolaget innehade vid tidpunkten per den 20 juli, 2020, 1 852 000 egna aktier.

Aktier i Munters Group återköptes under 2020 enligt nedan:

imagemq11i.png

Aktier i Munters Group återköptes under 2019 enligt nedan:

Återköp_0813_sv.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.