Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Återköp av aktier

Munters Group AB inledde den 22 november 2021 återköp av aktier inom ramen för det beslut om återköpsprogram om sammanlagt högst 1 071 550 aktier som Munters Group AB offentliggjorde den 17 november 2021. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna 2018–2020, samt att säkra kostnader relaterade till programmet.

Återköp fick genomföras mellan 17 november 2021 och 23 mars 2022, med undantag för perioden 30 december 2021 till och med 4 februari 2022 och förvaltas av Nordea Bank Abp.

Återköp fick ske av sammanlagt högst 1 071 550 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Rapportering har skett via börsen i enlighet med gällande regler.

Per 10 december 2021, uppgick det totala antalet aktier i Munters till 184 457 817 och efter dessa förvärv uppgick Munters totala innehav av egna aktier till 2 883 300 aktier. 

Aktier i Munters Group återköptes under 2021 enligt nedan:

Aktier i Munters Group återköptes under 2020 enligt nedan:

imagemq11i.png

Aktier i Munters Group återköptes under 2019 enligt nedan:

Återköp_0813_sv.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.