Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Återköp av aktier

Munters Group AB inledde den 5 augusti 2019 återköp av aktier inom ramen för det beslut om återköpsprogram om sammanlagt högst 385 000 aktier som Munters Group AB offentliggjorde den 17 juli 2019. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019, samt att säkra kostnader relaterade till programmet.

Återköp får inledas tidigast den 19 juli 2019 och avslutas senast den 23 september 2019 och förvaltas av Nordea Bank Abp som, baserat på den handelsorder som Nordea Bank Abp fått av Munters, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Munters.

Återköp får ske av sammanlagt högst 385 000 aktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Munters uppgår till 183 597 802 och bolaget innehade vid tidpunkten per den 17 juli 1 467 000 egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 1,0 procent av bolagets utgivna aktier.

Aktier i Munters Group har återköpts enligt nedan.

Återköp_0813_sv.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.