Låt oss hjälpa dig

Ett fel uppstod när meddelandet skickades, vänligen försök senare

Ställ en fråga

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

water-map-top-image.png

Bolaget i korthet

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i över 30 länder av fler än 3 500 medarbetare.

Global täckning

Munters är ett globalt bolag med 18 större produktionsanläggningar, 7 monteringscenter samt 55 försäljsnings- och servicecenters runt om i världen. För att hitta våra kontor och produktionsanläggningar, gå till Kontakta Munters. 

Affärsområden

Munters bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination. Därutöver erbjuder Munters ett heltäckande utbud av tjänster till kunderna inom vissa av våra affärsområden.

AIR TREATMENT

Vårt affärsområde Air Treatment erbjuder avfuktnings-, kylnings- och luftbehandlingslösningar för slutkundsmarknader som läkemedel, livsmedelsproduktion, elektronik, industri, el, gas och vatten, stormarknader inom dagligvarubranschen och andra kommersiella slutkundsmarknader.

Vi är globalt ledande när det gäller lösningar för energieffektiv luftbehandling för tillverkning, förvaring och kommersiella applikationer. Munters system tillhandahåller en exakt styrning av fukt och temperatur och används av kunder i affärskritiska processer och kan ha en stor påverkan på produktionssäkerhet, produktkvalitet, produktionseffektivitet och kundens lönsamhet. Vårt produkterbjudande inkluderar avfuktning med absorptionsrotorer, evaporativ kyla, värme, VOC-reduktion samt värmeväxlare av polymer.

DATA CENTERS

Vårt affärsområde Data Centers tillhandahåller klimatkontrollsystem med hög precision till medelstora och storskaliga datacenter. Data Center-systemen är framtagna för att förbättra datacenters energieffektivitet, prestanda och pålitlighet. 

Vi är världsledande inom energieffektiva klimatsystem för datacenter. Munters lösningar är kända för att vara pålitliga och uthålliga i krävande miljöer och har ett starkt renommé på marknaden. Våra engagerade team har kapacitet att konfigurera, tillverka, ge support till och leverera kylprojekt till datacenter över hela världen.

AGHORT

Vårt affärsområde AgHort (Agriculture and Horticulture) erbjuder ett fullständigt utbud av klimatkontrollösningar för slutkundsmarknaderna inom kycklinguppfödning (äggproduktion och kycklingproduktion), växthus, mejeriproduktion och grisuppfödning.

Våra producter är framtagna för att öka produktiviteten, öka djurens välmående samt att öka energieffektiviteten. Vårt innovativa produktsortiment omfattar ventilation, kylning, uppvärmning och marknadsledande kontrollsystem. Munters är den enda globala leverantören som erbjuder en komplett lösning av klimatkontroll-produkter för djuruppfödnings- och växthusapplikationer.

MIST ELIMINATION

Vårt affärsområde Mist Elimination är en ledande leverantör av droppavskiljare som separerar vätskor från gasflöden. Produkter är designade för att hjälpa kunderna följa gällande regelverk samt förbättra processer och förbättra effektiviteten i verksamheten. 

Våra droppavskiljare skapar optimala driftsförhållanden och skyddar utrustning i kraft- och processindustrin samt den marina industrin. Våra droppavskiljare är nyckelkomponenter i skrubbersystem som installeras för att rena utsläppsgaser från främst kolkraftverk och fartyg över hela världen. 

Service och support

Munters erbjuder sina kunder ett heltäckande utbud av tjänster, däribland installationsövervakning och idrifttagning, underhåll, reparationer, diagnostik samt optimering av prestanda, vilket kan hjälpa kunder att uppnå pålitliga och effektiva resultat utifrån våra lösningar. Vi utnyttjar vårt kunnande inom applikationer och vår djupa förståelse för bästa praxis i syfte att erbjuda kunderna fortlöpande service och support under hela produktlivscykeln. För ytterligare information se Servicesektionen.

Centrala teknikområden

Munters centrala teknikområden ingår i de produkter och lösningar som erbjuds inom ramen för vart och ett av våra affärsområden och omfattar avfuktningsrotorer, evaporativa kylare, indirekt verkande evaporativa värmeväxlare, droppavskiljare, kontrollenheter samt fläktar till lantbruk. Vi har en tradition av att utveckla, kombinera och förbättra våra centrala teknikområden samt en lång historik av teknisk utveckling och innovation.

Brett produktutbud

Munters har ett omfattande produkterbjudande på var och en av våra primära slutkundsmarknader och produkterna kan kombineras till skräddarsydda lösningar som tillgodoser de specifika kraven från varje enskild kund. Därutöver möjliggör mångfalden och omfattningen av Munters produktutbud för oss att erbjuda kompletta system som kan användas i en rad olika kundapplikationer. För mer information, se Produktsektionen.

Kunskap inom applikationer och verktyg för produkturval

Munters har en lång tradition av att betjäna kunder på ett stort antal slutkundsmarknader. Vi har utvecklat en djup förståelse för bästa praxis och kundkrav för särskilda applikationer. Genom att arbeta tillsammans med våra kunder under många år har Munters byggt upp en väsentlig kunskap för att identifiera de främsta hindren och de lämpligaste lösningarna för våra kunder, och kan överföra bästa praxis och know-how mellan olika branscher och slutkundsmarknader i syfte att erbjuda kunderna unik service och unika råd.

Därutöver har Munters utvecklat mjukvara som utnyttjar detta applikationskunnande för att identifiera och utforma lösningar för specifika typer av kunder och applikationer. Baserat på inkommande information från kunderna skapar vår mjukvara en unik kundspecifikation och föreslår en lösning för att tillgodose respektive kunds behov. Tillsammans med vår djupa förståelse för bästa praxis och kundkrav har denna mjukvara bidragit till att minska den tid det tar att sätta ihop kunderbjudanden och skapa lösningar som minimerar systemkomplexitet och antalet lagerhållningsenheter (SKU), vilket kan sänka kundernas kostnader och minska onödiga installationsanpassningar av Munters lösningar.