Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Marknadstrender

Hållbar och hög underliggande marknadstillväxt driven av långsiktiga trender.

På sina större etablerade slutkundsmarknader tillhandahåller Munters produkter till kunder som bedriver verksamhet inom globala branscher som sörjer för grundläggande mänskliga behov, t.ex. livsmedel, läkemedel, produktion och lantbruk. 

Munters drar nytta av flera långsiktiga globala trender:

 • Klimatförändring en viktig megatrend
  Munters gynnas av starka globala drivkrafter och trender som stödjer användningen av avancerade lösningar för klimatkontroll. Munters kanske viktigaste megatrend är klimatförändring med fokus på resurseffektivitet där koncernen är väl positionerad och kan vara en del av lösningen mot en mer hållbar värld.

 • TREND: KLIMATFÖRÄNDRING
  Över hela världen ökar kraven på hållbara och energieffektiva klimatlösningar som leder till minskade utsläpp hos Munters kunder. För att nå globala klimatmål krävs stora insatser och allt fler företag tar ansvar för och säkerställer en hållbar verksamhet i hela värdekedjan. Att bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser är en viktig framgångsfaktor.

 • TREND: ÖKAD DIGITALISERING
  Tilltagande datatrafik, en ökad användning av molntjänster och allt fler uppkopplade enheter driver tillväxt inom branscher som är exponerade mot digitaliseringen. Digitaliseringen öppnar också för nya sätt att skapa värde och interagera med kunderna. Ett exempel på detta är att erbjuda uppkopplade service- och supporttjänster.

 • TREND: STRIKTARE REGELVERK OCH KRAVSTÄLLNING I PRODUKTIONSMILJÖER
  Specifika produktionstyper, såsom till exempel produktion av litiumjonbatterier, kräver ett extremt exakt klimat för att säkra kvalité och produktion. Strängare regelverk relaterade till spårbarhet och biosäkerhet inom boskapsuppfödning och livsmedelsproduktion ställer ökade krav på alla aktörer i livsmedelskedjan. Tillsynsmyndigheterna över hela världen bidrar till detta genom ökad kontroll för att minska föroreningar från olika industrier.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.