Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Marknadstrender

Hållbar och hög underliggande marknadstillväxt driven av långsiktiga trender

På sina större etablerade slutkundsmarknader tillhandahåller Munters produkter till kunder som bedriver verksamhet inom globala branscher som sörjer för grundläggande mänskliga behov, t.ex. livsmedel, läkemedel, produktion och lantbruk. 

Munters drar nytta av flera långsiktiga globala trender:

 • Energieffektivitet
  Ökat fokus påminskad miljöpåverkan, vilket driver efterfrågan på energieffektiva teknologier

 • Kvalitet och produktivitet
  Höjda kvalitetsstandarder och en hårdnande konkurrens underbygger behovet av lösningar för en ökad effektivitet och kapacitet, en lägre andel kasserade varor samt längre hållbarhet. Inom lantbruket driver den växande befolkningen i världen och en allt högre proteinkonsumtion behovet av en ökad produktion inom alla aspekter av lantbruk

 • Livsmedelssäkerhet och hållbarhet
  Fokus på hållbarhet inom livsmedelsproduktionen ökar kraven på avancerade lösningar för klimatkontroll som säkerställer optimala levnadsförhållanden för djur på bondgårdar och en hygienisk miljö för förädling av livsmedel

 • Ökad reglering 
  Strängare miljöstandarder driver efterfrågan på lösningar för att minska föroreningarna från avgaser och rökgaser. Striktare regleringar gällande produktionsmiljöer eller inomhusklimat kräver full kontroll över produktionsmiljön (däribland temperatur och fuktighet) och en energieffektiv klimatkontroll i industribyggnader och kommersiella lokaler

 • Digital revolution
  Ökande datatrafik och IoT med en kraftigt ökad användning av molntjänster och uppkopplade enheter

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.