Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters fjärde kvartal och helårsrapport 2019

feb 13, 2020

”Plattform för framtiden stärktes under 2019”

Fjärde kvartalet 2019

 • Efterfrågan var ojämn, där delar av marknaden såg god tillväxt. Orderingång och nettoomsättning ökade med 6% respektive 5% och var oförändrade organiskt, jämfört med ett starkt fjärde kvartal 2018
 • Orderingången innehöll större ordrar inom Data Centers USA, däremot såg det industriella segmentet svagare efterfrågan. Affärsområdet FoodTech ökade orderingången i USA och Asien
 • Nettoomsättningen ökade inom affärsområdet AirTech, medan den däremot minskade för FoodTech, trots en god tillväxt i Asien
 • Justerad EBITA-marginal var något lägre till följd av en förändrad produktmix och tillfälligt högre personalkostnader inom områden med tillväxt

Januari-december 2019

 • Stabil efterfrågan med stark orderingång inom Data Centers USA och Services inom affärsområdet AirTech
 • Orderingången var lägre inom affärsområdet FoodTech. De påverkades negativt av en svag grismarknad till följd av den afrikanska svinpesten (ASF) och osäkerhet kring effekter från handelstariffer
 • Nettoomsättningen ökade till följd av god tillväxt inom Data Centers USA, Mist Elimination och Services. Inom FoodTech minskade nettoomsättningen
 • Justerad EBITDA ökade 20%, huvudsakligen till följd av kostnads­besparingar inom Munters Full Potential programmet (FPP). Under 2019 uppnåddes kostnadsbesparingar i linje med förväntningar om en årlig kostnadsminskning på 210 MSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

Händelser efter periodens utgång

 • Under 2019 gjordes en utvärdering av strategiska alternativ för kvarvarande verksamhet inom Data Centers och Mist Elimination. I februari 2020 resulterade denna utvärdering i ett beslut att behålla verksamheterna inom Munters
 • Igår meddelades en organisatorisk förändring. Förändringen syftar till att skapa ett tydligare affärsägande och tillvarata lokala synergier och värdedrivare inom hela företaget genom att skapa en tydligare värdekedja inom affärsområdena

Klockan 9:00 den 13 februari presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med CFO, Annette Kumlien denna rapport i en live audiocast/telefonkonferens.

Audiocast:
För mer information om denna audiocast:
http://www.financialhearings.com/event/12364

Länk till Audiocast: https://tv.streamfabriken.com/munters-q4-2019

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan:

SE: +46856642706

UK: +443333009269

US: +18335268398

 
Denna rapport, presentationsmaterialet och en länk till audiocasten kommer att finnas tillgängligt på: https://www.munters.com/en/investor-relations/

 

Kontaktperson:

Ann-Sofi Jönsson, Chef Investor Relations
Telefon: + 46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.se

 

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 100 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och har mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 klockan 08.00 CET.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.