Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS FJÄRDE KVARTAL OCH HELÅR 2018

feb 13, 2019

Fjärde kvartalet 2018

 • Orderingången minskade med 4 % till 1 753 MSEK (1 821). Fjärde kvartalet 2017 inkluderade en Data Center-order om 450 MSEK.
 • Nettoomsättningen ökade med 1 % till 1 834 MSEK (1 811).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -256 MSEK (127).
 • EBIT inkluderade en goodwill-nedskrivning om -323 MSEK relaterat till Data Centers.
 • Justerad EBITA minskade med 11 % till 154 MSEK (174), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,4 % (9,6).
 • Periodens resultat uppgick till -321 MSEK (152).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten om 441 MSEK (-8).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,78 SEK (0,83).
 • John Peter Leesi lämnade sin roll som koncernchef och VD. Johan Ek har utnämnts till tillförordnad VD och koncernchef.
 • Magnus Lindquist och Johan Ek ersatte Christopher Curtis och Joakim Karlsson i styrelsen. Magnus Lindquist valdes till ordförande.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2018 lämnas.

Januari – december 2018

 • Orderingången minskade med 4 % till 6 914 MSEK (7 197).
 • Nettoomsättningen ökade med 8 % till 7 122 MSEK (6 604).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 134 MSEK (453) och inkluderade en goodwill-nedskrivning om -323 MSEK inom Data Centers.
 • Justerad EBITA uppgick till 676 MSEK (675), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,5 % (10,2).
 • Periodens resultat uppgick till -94 MSEK (173).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten om 441 MSEK (235).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,57 SEK (1,45).

Händelser efter periodens utgång

 • Ett program har lanserats för att nå Munters fulla potential, inkluderat ledningens intention att stänga Munters Data Center fabrik i Europa*. Engångskostnader för programmet uppgår till 350 MSEK varav 60 % tas under första halvåret 2019 och resterande 40 % under andra halvåret 2019. Totalt förväntas en positiv justerad EBITA effekt för koncernen på 105 MSEK under 2019 och 210 MSEK i årlig effekt från och med 2020.
 • Jonas Ågrup, CFO lämnar Munters i slutet av 2019. Rekrytering av ny CFO har inletts. Vidare har Peter Lindquist utsetts till interim President Business Area Air Treatment, och ersätter Scott Haynes fr.o.m. 13 feb. 2019.
 • Ändrat finansiellt mål för organisk nettoomsättningstillväxt på medellång sikt till 5 % (tidigare 7-10 %) för att spegla den nya affärsmixen.
 • Utvärdering av strategiska alternativ för Data Centers och Mist Elimination inklusive möjligheter för samarbeten eller avyttring 

*Villkorat informationsgivning och förhandlingar med relevanta arbetstagarorganisationer

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 8 505 583 51

UK: +44 333 300 92 68

US: +1 833 526 8383

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/munters-q4-2018

För mer information:

Johan Ek, CEO Telefon: +46 8 626 63 01

John Womack, Investor Relations Telefon: +46 706 782 499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra 3 700 medarbetare (inklusive visstidsanställda). Munters har drygt 7,1 miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.