Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters Kv3 delårsrapport svensk.png

Munters delårsrapport januari-september 2020 - "Stark orderingång och lönsam tillväxt"

okt 22, 2020

Juli-september 2020

 • Orderingången ökade med 14%, valutajusterad med 21%. Tillväxten drevs av läkemedels- och litiumbatteri produktion, samt service för affärsområdet AirTech. Affärsområdet FoodTech hade en stark tillväxt inom svinsegmentet i Kina.
 • Nettoomsättningen ökade med 1%, valutajusterad med 8%, främst drivet av god tillväxt inom affärsområdet AirTechs Data Center US-verksamhet och svinsegmentet i Kina för affärsområdet FoodTech. Detta motverkades delvis av en svag utveckling inom affärsområdet AirTechs Mist Elimination-verksamhet.
 • Den justerade EBITA-marginalen stärktes 8% till 14,8% (13,7). Båda affärsområden ökade sin lönsamhet i kvartalet genom ett starkt fokus på kostnadskontroll och effektivitetsförbättringar.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/justerad EBITDA, R12*) minskade till 2,5x från 2,7x i slutet av juni 2020 och nådde den medelsiktiga finansiella målnivån om 1,5x-2,5x.
 • Åtgärderna för att vässa kunderbjudandet och optimera vår marknadsnärvaro fortskrider enligt plan. Under kvartalet har fokus legat på förberedelser för att implementera åtgärderna. Kostnaderna beräknades till MSEK 188 i slutet av juni. Under tredje kvartalet har MSEK 17 av dessa tagits, främst relaterat till vår exit från vår icke-kärnverksamhet inom den kommersiella verksamheten i USA och konsolideringen av verksamheten i Nederländerna.

Juli-september 2020

 • Utbrottet av Covid-19 hade en varierad inverkan på Munters under de första nio månaderna. Alla produktionsenheter, förutom en mindre enhet, har varit i drift under hela perioden med endast mindre störningar.
 • Orderingången ökade med 3%, valutajusterat med 4%. Detta drevs främst av en stark orderingång under tredje kvartalet som drevs av god tillväxt inom både affärsområde AirTech och FoodTech.
 • Nettoomsättningen minskade -3%, valutajusterat med -2%, främst på grund av Covid-19-relaterade förseningar, främst under första halvåret. Mist Elimination-verksamheten inom AirTech hade också en svag utveckling under perioden.
 • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 12,8% (12,1). Förbättringen berodde främst på effektivitetsförbättringar inom produktion och en stram kostnadskontroll. Även mitigerande åtgärder relaterade till Covid-19-utbrottet bidrog till förbättringen.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/justerad EBITDA, R12*) minskade till 2,5x från 2,9x i slutet av december 2019. Minskningen var främst driven av en stark kassaflödeutveckling och en positiv valutakurseffekt på utestående lån relaterade till USD/SEK om MSEK 90.
   

 

VD kommentar:

Stark orderingång, lönsam tillväxt och fortsatt förstärkning av balansräkningen
Vi hade en stark orderingång under tredje kvartalet. Detta var främst drivet av god tillväxt inom industrisegmentet i Americas för affärsområdet AirTech samt svinsegmentet i Kina för affärsområdet FoodTech. Vi hade några förseningar på marknaden relaterade till Covid-19-utbrottet. Samtidigt fortsatte vi att se en generellt ökad efterfrågan inom industrier som litiumbatterier och läkemedel. Alla våra produktionsenheter, förutom en mindre enhet, upprätthöll produktionen med endast mindre störningar under de första nio månaderna.

Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet, främst på grund av god tillväxt inom Data Centers US inom affärsområdet AirTech och en fortsatt stark ökning av svinsegmentet för affärsområdet FoodTech i Kina.

Den justerade EBITA-marginalen förbättrades under tredje kvartalet. Både affärsområde AirTech och FoodTech bidrog till resultatet genom ett starkt fokus på strategiutförande, inklusive effektivitetsförbättringar och en minskning av indirekta kostnader. Vår skuldsättningsgrad, nettoskuld relaterad till justerad EBITDA minskade till 2,5x vilket är i linje med vårt finansiella mål på medellång sikt att nå en nivå på 1,5x-2,5x.

Fokus på strategigenomförande genererar bra resultat
I början av 2020, presenterade vi våra strategiska prioriteringar. Sedan dess jobbar vi konstant med att leverera i enlighet med dessa och under tredje kvartalet uppnådde vi tillväxt inom våra prioriterade marknader.

Alla åtgärder som tillkännagavs i juli 2020 för att vässa kunderbjudandet och optimera vår marknadsnärvaro fortskrider enligt plan. Under kvartalet har vi förberett oss för att lämna den del som är icke-kärnverksamhet inom den kommersiella verksamheten av affärsområdet AirTech i USA och en konsolidering av verksamheten i Nederländerna. Tillväxten inom Data Center US har lett till ett behov av att utöka produktionskapaciteten i Texas för en standardiserad del av vårt erbjudande.

Framöver är vårt arbete med produktrationalisering, ökad standardisering och att modularisera vårt erbjudande nyckeln till att stärka Munters. Det är en viktig del av genomförandet av strategin för att kunna kombinera låg komplexitet med hög anpassningsgrad till kundernas behov.

Förbättrad marknad men svårt att bedöma efterfrågan på marknaden
Efterfrågan på marknaden förbättrades i tredje kvartalet. Trots detta är transparensen av affärsklimatet framöver begränsad till följd av det fortsatta Covid-19 utbrottet.

Jag är stolt över våra anställdas förmåga att balansera hanteringen av dagliga utmaningar tillsammans med ett konstant fokus på att leverera i linje med våra medelsiktiga mål. Jag vill verkligen tacka våra anställda för deras engagemang och målmedvetenhet att säkerställa ett starkt resultat i tredje kvartalet.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Klockan 9.00 den 22 oktober presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien rapporten i en live webcast och telefonkonferens.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/munters-q3-2020

Var vänlig ring in på något av numren nedan:

SE: +46 8 50558365
UK: +44 3333009031
US: +1 8335268381

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till audiocasten kommer att finnas tillgängligt på  https://www.munters.com/en/investor-relations/

Kontaktperson:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management
Telefon: + 46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 klockan 08.00 CET.

Munters Group AB, org. nr. 556819-2321

 

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter
ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955.
Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 200 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm
och rapporterade 2019 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.