Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2018

okt 25, 2018

Tillväxt i omsättning och resultat

Tredje kvartalet 2018 

 • Orderingången ökade med 14 % till 1 701 MSEK (1 489).  
 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 1 748 MSEK (1 552). 
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 33 % till 144 MSEK (108). 
 • Justerad EBITA ökade med 19 % till 195 MSEK (164),
  motsvarande en justerad EBITA-marginal om 11,1 % (10,6).
   
 • Periodens resultat uppgick till 62 MSEK (51).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
  -38 MSEK (176).
   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
  0,33 SEK (0,27).
    

Januari – september 2018

 •  Orderingången minskade med 4 % till 5 161 MSEK (5 377). 
 •  Nettoomsättningen ökade med 10 % till 5 288 MSEK (4 794). 
 •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20 % till 390 MSEK (326). 
 •  Justerad EBITA ökade med 4 % till 521 MSEK (501),
  motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,9 % (10,4).
   
 •  Periodens resultat uppgick till 227 MSEK (20). 
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0 MSEK (242). 
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
  1,19 SEK (0,21).
   

Händelser efter periodens utgång

 • Lansering av genomgripande program för förbättrad lönsamhet inom affärsområde Data Centers. 
 • Michael Gantert har utnämnts till ny chef för affärsområde Data Centers.

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det tredje kvartalet samt januari-september 2018, torsdag 25 oktober klockan 09.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 8 566 426 92

UK: +44 203 008 98 03

US: +1 855 831 5946

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

 http://www.financialhearings.com/event/10793

För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group Telefon: +46 8 626 63 01

John Womack, Investor Relations Telefon: +46 706 782 499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.00 CET.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra 3 900 medarbetare (inklusive visstidsanställda). Munters har drygt 6,6 miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.