Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Luftintag / Jalusispjäll

SM50 Jalusispjäll

SM serie jalusispjäll

  • Ramen är tillverkad i det korrosionsbeständiga materialet Munters Protect
  • Spjällets lager och tätningar är tillverkade i högresistent plast med UV-skydd och är underhållsfria
  • Spjällanordningen är utformad för att passa storleksintervall för Euroemmes fläktportfölj, också vad gäller energieffektivitet och tryckfall.
  • SM jalusispjäll har utformats med tanke på övergång mellan cirkulationsfläktar och extraktionsfläktar
  • Alla motorer och spjällsystem testas mot kvalitets- och prestandakrav
  • Enkel installation
  • SMT motoriserad version ger enkelhet genom automation av ventilationskrav

 

Produktbeskrivning

SM jalusispjäll är lämpliga för fjäderfäuppfödning, växthus och traditionell industri. SM jalusispjäll ger snabb och responsiv kontroll över friskluftsintaget i en byggnad. Luften sugs in i huset via ett öppet SM-intagsspjäll med hjälp av utsugsfläktar i byggnadens ytterväggar eller EMT-seriens luftfläktar som blandar friskluft med luften i byggnaden. För att förbättra aerodynamiken och minska tryckförlusterna har fläkten utvecklats på Munters forskningslaboratorium i Italien. Testkammaren har konstruerats i enlighet med specifikationerna i ANSI/AMCA 210-85, figur 15. Konstruktionsdetaljer och lufttäthet har kontrollerats av personal på BESS Lab på Agricultural Engineering Department, University of Illinois, USA.

  • Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Vikt (med ställdonsmotor) 25 kg
Antal spjällblad 10
Intagsöppning 1.69 m2

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land