Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Luftintag / Jalusispjäll

SM60 Jalusispjäll

SM serie jalusispjäll

  • Ramen är tillverkad i det korrosionsbeständiga materialet Munters Protect
  • Spjällets lager och tätningar är tillverkade i högresistent plast med UV-skydd och är underhållsfria
  • Spjällanordningen är utformad för att passa storleksintervall för Euroemmes fläktportfölj, också vad gäller energieffektivitet och tryckfall.
  • SM jalusispjäll har utformats med tanke på övergång mellan cirkulationsfläktar och extraktionsfläktar
  • Alla motorer och spjällsystem testas mot kvalitets- och prestandakrav
  • Enkel installation
  • SMT motoriserad version ger enkelhet genom automation av ventilationskrav

 

Produktbeskrivning

SM jalusispjäll är lämpliga för fjäderfäuppfödning, växthus och traditionell industri. SM jalusispjäll ger snabb och responsiv kontroll över friskluftsintaget i en byggnad. Luften sugs in i huset via ett öppet SM-intagsspjäll med hjälp av extraktionsfläktar i byggnadens ytterväggar eller EMT-seriens luftfläktar som blandar friskluft med luften i byggnaden. För att förbättra aerodynamiken och minska tryckförlusterna har fläkten utvecklats på Munters forskningslaboratorium i Italien. Testkammaren har konstruerats i enlighet med specifikationerna i ANSI/AMCA 210-85, figur 15. Konstruktionsdetaljer och lufttäthet har kontrollerats av personal på BESS Lab på Agricultural Engineering Department, University of Illinois, USA.

  • Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Vikt (med ställdonsmotor) 13.0 kg
Antal spjällblad 3
Intagsöppning 0.51 m2

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land