Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Luftintag / Jalusispjäll

SM serie jalusispjäll

SM serie jalusispjäll

SM jalusispjäll är lämpliga för fjäderfäuppfödning, växthus och traditionell industri. SM jalusispjäll ger snabb och responsiv kontroll över friskluftsintaget i en byggnad.

  • Ramen är tillverkad i det korrosionsbeständiga materialet Munters Protect
  • Spjällets lager och tätningar är tillverkade i högresistent plast med UV-skydd och är underhållsfria
  • Spjällanordningen är utformad för att passa storleksintervall för Euroemmes fläktportfölj, också vad gäller energieffektivitet och tryckfall.
  • SM jalusispjäll har utformats med tanke på övergång mellan cirkulationsfläktar och extraktionsfläktar
  • Alla motorer och spjällsystem testas mot kvalitets- och prestandakrav
  • Enkel installation
  • SMT motoriserad version ger enkelhet genom automation av ventilationskrav

Se hur andra har använt denna produktserie

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land