Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

GoranConcertHall.gif

I Örebro konserthus omvandlas värme till kyla

I december 2015 återinvigdes Örebro konserthus efter en omfattande renovering och tillbyggnad där huset förlängdes med 11 meter, konsertsalen höjdes med 6 meter och en ny restaurang inrättades. Det var i samband med ombyggnaden som fastighetsägaren, Örebroporten Fastigheter AB, såg ett stort behov av att se över inomhusklimatet.

Idag har Örebro konserthus ett kontrollerat klimat avseende både temperatur och fukt, vilket uppskattas av både musiker och publik, tack vare fem stycken Munters DesiCool®- aggregat. Två aggregat förser den stora scenen med ventilaton, två aggregat betjänar den publika delen och ett aggregat levererar klimatiserad luft i övnings- och ensemblerum.

Höga krav på klimatkontroll

Göran Köttö på Örebroporten är förvaltare av konserthuset och berättar: - Kraven på inomhusklimatet i ett konserthus är mycket höga. Dels ska vi skapa ett behagligt klimat för besökarna och dels ett klimat som är optimalt för musikerna och deras känsliga instrument. Vi eftersträvar så lite fluktuation i fukt och temperatur som möjligt. Vi måste ligga mellan 40-60%RH för att träinstrumenten ska hållas stämda. Musikerna behöver vara varma och mjuka för att kunna spela melodiöst och harmoniskt. Publiken vill ha fräsch luft men det får inte vara för varmt. Därför håller vi en temperatur på 22oC. Det kräver stora luftombyten och ställer höga krav på temperatur, fukt och luftdistributionen i sin helhet. I huset finns fem konsertlokaler varav den största tar 750 besökare som alla förväntar sig en angenäm upplevelse. Något som också är viktigt är att aggregaten har en mycket låg ljudnivå och inte avger ljud som fortplantar sig i stommar och kanaler och stör konsertupplevelsen.

Energieffektiv och miljövänlig lösning

- I första läget resonerade vi om att köra kylmaskiner och traditionell befuktning. Före ombyggnationen fanns det inte befuktning i hela byggnaden men så togs ett beslut om att det måste finnas i husets alla delar. Det gjorde att vi fick titta på en annan lösning. Vi jobbar hela tiden på att minska vår energiförbrukning, precis som alla andra fastighetsägare, så självklart letade vi efter en lösning som var så energieffektiv som möjligt. Via EON fick vi upp ögonen för tekniken sorptiv kyla och Munters DesiCool-system som omvandlar värme till kyla samtidigt som det även levererar befuktning. Systemet har mycket hög värmeåtervinning och under normala vinterförhållanden behövs minimalt tillskott av värme för att värma upp luften. Värmebehovet flyttas istället till den korta sommaren och då vi kan använda billig fjärrvärme. Det visade sig vara både en mycket kostnadseffektiv och miljövänlig lösning, berättar Göran

Så fungerar DesiCool®

Munters egenutvecklade teknik kombineras i DesiCool där kyla och befuktning skapas med evaporativa kylare och luften avfuktas genom en sorptionsrotor. Eftersom värme används för att kyla blir kostnaderna låga under systemets totala livslängd. DesiCool är ett kompakt system utan miljöfarliga köldmedier som eliminerar behovet av att investera i separat utrustning för kyla, avfuktning och befuktning. Underhållet är okomplicerat och kan skötas av den egna underhållsavdelningen.

Kontrollerat klimat i hela byggnaden

- Nu kan vi skapa ett kontrollerat klimat styrt till de olika verksamheterna i huset. Det fungerar perfekt och vi är mycket nöjda. Efter att ha jobbat med ventilation i 30 år vet jag hur viktigt det är att välja en leverantör där utrustningen håller hög kvalitet och driftsäkerhet, som ser till att leveransen kommer när den ska och att det finns reservdelar och service när så behövs. Våra tekniker har fått utbildning i hur systemet fungerar och Munters har uppkoppling till anläggningen och kan gå in och hjälpa oss om det skulle vara några problem. På så sätt kan vi göra gemensam felsökning eller justering, vilket känns tryggt och bra.

Göran berättar att musikerna före ombyggnationen upplevde att det var kallt och dragit på scenen och i övningsrummen men att de idag är mycket nöjda. Husets olika delar har en behaglig temperatur och fuktnivå som passar de olika verksamheterna. Besökarna kan njuta av konserten i en egen klimatzon.

LÄS MER OM DESICOOL HÄR
DesiCool Klimatsystem

KONTAKTA OSS
Här hittar du närmaste kontakt

Eller ring vår växel så får du hjälp
08-626 63 00
Om Örebroporten:
Örebroporten är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar de flesta offentliga lokaler i Örebro kommun, en sammanlagd yta på runt 365 000 kvadratmeter.

Snabbfakta

  • Styrning av både temperatur och fukt
  • Använder värme för att kyla på sommaren
  • 90% värmeåtervinning vintertid
  • Låg driftkostnad
  • Helt utan köldmedier, kompressorer och kondensorer
  • Ladda ner för utskrift

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.