Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

DESICOOL pc 1.jpg

DesiCool® och sorptiv kyla

DesiCool™ är ett klimatsystem med sorptiv kyla. Systemet har inga kompressorer men kapaciteten är lika stor som hos traditionella kylmaskiner. Principen är i korthet att luften torkas med värme och därefter kyls genom att vanligt kallvatten avdunstar. Enkelt och energieffektivt med låg driftskostnad.

Fördelar året runt med sorptiv kyla
Under sommarmånaderna ger DesiCool en reglerbar, verkningsfull och kostnadseffektiv tillförsel av sval, ventilerad luft. Men det är inte allt. Under vintermånaderna ger DesiCool en mycket hög värmeåtervinning, vilket innebär att det under normala vinterförhållanden inte behövs något extra tillskott av värme för att värma upp luften. Värmebehovet som normalt finns under den långa vintern, flyttas till den korta sommaren. Detta ger mycket låga driftkostnader. I många fall mer än halveras kostnaderna för sorptiv kyla jämfört med traditionella lösningar med kompressorkyla.

DesiCool är en beprövad och pålitlig teknik med sorptiv kyla som ger större effekt ju större tillgången på värme är.

Eftersom värme används för att kyla blir kostnaderna låga för systemets totala livslängd. DesiCool kräver heller inte några miljöfarliga köldmedier vilket gör systemet till en mycket hållbar lösning.

Sorptiv kyla ger en rad fördelar
DesiCool ger även en rad fördelar i installationer kombinerade med kylbafflar. Systemet kan kontrollera luftens fuktinnehåll, vilket ger möjligheten att utnyttja kylbafflar effektivare och därmed sänka såväl investerings- som driftkostnader. Det är kompakt system som eliminerar behovet av att investera i extern kylutrustning, t.ex. kompressorer, kylbatterier. Installeras som en komplett enhet med reglersystem och kan placeras antingen inomhus eller utomhus. Underhållet är okomplicerat och kan skötas av den egna underhållsavdelningen.

PRODUKTINFORMATION
Läs mer om DesiCool här


KONTAKTA OSS
Hitta din närmaste kontakt här

Snabbfakta

  • Använder värme för att kyla
  • Låg driftkostnad
  • Helt utan köldmedier
  • Inga kompressorer och kondensorer
  • 90% värmeåtervinning vintertid

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.