Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

HHTX9377 3.jpg

Munters tillkännager höjt mål för nettoomsättningstillväxt, nya strategiska hållbarhetsmål och anslutning till Science Based Targets initiative

maj 21, 2024 08:00

Munters har höjt sitt finansiella mål på medellång sikt för nettoomsättningstillväxt och uppdaterat sina strategiska hållbarhetsmål, samt anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Omsättningstillväxtmålet och de strategiska hållbarhetsmålen kommer att presenteras mer i detalj idag på kapitalmarknadsdagen.

Nytt finansiellt mål för nettoomsättningstillväxt på medellång sikt:

  • En genomsnittlig årlig total nettoomsättningstillväxt på mer än 14 procent över en konjunkturcykel.

Tidigare finansiellt mål för nettoomsättningstillväxt på medellång sikt:

  • En genomsnittlig årlig organisk nettoomsättningstillväxt om 10 procent över en konjunkturcykel.

Munters är positionerat mot marknader med stark underliggande tillväxt, såsom marknaden för kylning av datacenter, batteritillverkning, clean technologies och digitala lösningar för livsmedelsindustrin. För de kommande åren förväntar sig Munters en ny tillväxtfas där nettoomsättningen kommer att drivas av såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt. Därför sätter bolaget nu ett nytt tillväxtmål för den totala nettoomsättningen.

"Munters är väl positionerat och befinner sig i en tillväxtfas där vi bygger vidare på de senaste årens stora framgångar. Med fortsatta investeringar för tillväxt och ett ökat fokus på vår förvärvsagenda är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta på en stark tillväxtresa under de kommande åren", säger Klas Forsström, vd och koncernchef för Munters.

Därutöver har Munters satt upp strategiska hållbarhetsmål som inkluderar att ta nästa steg i att framtidssäkra bolaget i linje med ambitionerna i Parisavtalet. Munters har därför åtagit sig att fastställa utsläppsminskningar på kort sikt i linje med SBTi. Genom att ansluta till SBTi kommer bolaget att få de tidigare uppsatta mål för Scope 1 och 2 validerade och sätta nya mål för Scope 3.

"Våra nya strategiska hållbarhetsmål och vår anslutning till SBTi understryker vår starka ambition att accelerera vår hållbarhetsagenda. Genom dessa ambitiösa klimatmål förstärker vi inte bara vårt engagemang, utan hoppas också inspirera resten av branschen att röra sig mot en mer hållbar framtid", säger Klas Forsström.

Nya strategiska hållbarhetsmål för 2030:

  • Minska CO2e-utsläppen: Scope 1&2: Netto noll och Scope 3: minskning i linje med Parisavtalet med 1,5 °C.
  • Jämställdhet: Andel kvinnor av totala anställda och andel kvinnliga ledare ska nå 30%.
  • Uppförandekod: Kontinuerliga förbättringar av efterlevnaden av Munters uppförandekoder, med målet att 100% efterlevnad av uppförandekoden för anställda ska följas, 100% av uppförandekoden för leverantörer* och en kontinuerlig ökning av efterlevnaden av uppförandekoden för kunder.

Munters finansiella mål på medellång sikt:

  • En årlig genomsnittlig total nettoomsättningstillväxt på mer än 14 procent över en konjunkturcykel. (uppdaterat)
  • En justerad EBITA-marginal överstigande 14 procent. (oförändrat)
  • Genomsnittligt operativt rörelsekapital i intervallet 13-10 procent av nettoomsättningen. (oförändrat)
  • Utdelningspolicy: Munters har som mål att betala en årlig utdelning motsvarande 30-50 procent av koncernens resultat efter skatt för perioden. (oförändrat)

Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer vd och koncernchef Klas Forsström och övriga medlemmar i koncernledningen att presentera bolagets verksamhet, strategi och framtida prioriteringar.

Alla deltagare som deltar digitalt kommer att kunna ställa skriftliga frågor via webbsändningen.

Länk till webbsändningen: http://ir.financialhearings.com/munters-cmd-2024

Programmet börjar kl. 12.00 CEST med en mottagning med en lättare lunch. Presentationerna och den direktsända webbsändning börjar kl. 13:00 CEST (12:00 BST i London, 07:00 EDT i New York) och förväntas avslutas cirka 16:30 CEST. Under hela dagen kommer besökarna att ha möjlighet att utforska vårt erbjudande samt prata med flera experter.

För mer information, vänligen kontakta:
 

Investerare och analytiker
Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Group Risk Management
E-post: ann-sofi.jonsson@munters.com, Telefon: +46 (0)730 251 005

Line Dovärn, Director, Investor Relations
E-post: line.dovarn@munters.com, Telefon: +46 (0)730 488 444

Media
Eva Carlsson, Director External Communications
E-post: eva.carlsson@munters.com, Telefon: +46 (0)70 88 33 500

*Direkta materialleverantörer

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl 08:00 CEST.

Om Munters Group
Munters är en global ledare inom energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder inom ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag har vi cirka 5 000 anställda som bedriver tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB omsatte 2023 drygt 14 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.