Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters utnyttjar bemyndigande att återköpa aktier

nov 17, 2021 12:42

Pressrelease 17 november 2021

 

Styrelsen för Munters Group AB (”Munters”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2021 beslutat att återköpa Munters-aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i de incitamentsprogram som årsstämmorna 2018–2020 beslutade att inrätta, samt att säkra kostnader relaterade till programmen.

Förvärven får genomföras mellan 17 november 2021 och 23 mars 2022, med undantag för perioden 30 december 2021 till och med 4 februari 2022, och kommer att förvaltas av Nordea Bank Abp som, baserat på den handelsorder som ges av Munters till Nordea Bank Abp, kommer att fatta sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då förvärven av Munters-aktier sker oberoende av Munters.

Förvärven ska sammanlagt uppgå till högst 1 071 550 aktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, inklusive inom det på Nasdaq Stockholm gällande kursintervallet (som vid var tid gäller och publiceras löpande av Nasdaq Stockholm) och enligt de tillämpliga mängdbegränsningarna. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Per den 16 november 2021 uppgår Munters innehav av egna aktier till 1 811 750 och det totala antalet utestående aktier i Munters till 184 457 817.

För mer information, vänligen kontakta:
 

Investerare och analytiker

Åse Lindskog, Interim Head of Investor Relations
E-mail: ase.lindskog@munters.com
Tel: +46 (0)73 024 4872

Media

Susann Johnsson, Vice President, Group Function Communications and Brand
E-mail: susann.johnsson@munters.com
Tel: +46 (0)70 623 1474

 

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.