Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

okt 1, 2020 14:00

Valberedningen för Munters Group AB (MTRS) (publ), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har nu utsetts.

Vid Munters Group AB:s årsstämma 2017 antogs en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Magnus Fernström, FAM AB, valberedningens ordförande
  • Jan Dworsky, Swedbank Robur Fonder
  • Mats Larsson, Första AP-fonden
  • Jonathan Schönbäck, Odin Fonder
  • Magnus Lindquist, Munters Group AB:s styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 lämna förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisorn, samt, vid behov, förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta till valberedningen via e-mail till valberedningen@munters.se eller via brev till Munters Group AB, Valberedningen, Box 1188, 164 26 Kista.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2021.

Om Munters Group

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 3 100 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2019 en nettoomsättning på mer än 7 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com

Tel: +46 (0)730 251 005

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.