Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters delårsrapport januari-mars 2020

apr 23, 2020 08:00

"Stabil lönsamhet i utmanande affärsklimat"

Januari-mars 2020

  • Under det första kvartalet påverkades Munters av Covid-19 utbrottet. Efterfrågan var robust i januari och februari, utom i Kina som drabbades av utbrottet i februari. Orderingången i mars påverkades negativt av utbrottet i Europa och Americas. I Kina återhämtade sig efterfrågan något i mitten av mars.
  • Orderingången minskade med -5% (valutajusterad minskning med -8%) främst till följd av en nedgång i industrisegmentet inom affärsområdet AirTech. Inom affärsområdet FoodTech ökade orderingången med 3% och en organisk efterfrågan på samma nivå som förra året. I Asien ökade FoodTech orderingången då investeringarna i produktionskapacitet inom grissegmentet ökade.
  • Nettoomsättningen minskade med -3% (valutajusterad minskning med -7%) främst drivet av svagare nettoomsättning i alla regioner för industrisegmentet inom affärsområdet AirTech. Affärsområde FoodTech hade en svagare utveckling inom Americas och APAC och en nettoomsättning i nivå med föregående år inom EMEA.
  • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades något till 8,3% (8,1). Detta drevs främst av ett kontinuerligt fokus på att minska indirekta kostnader och en aktiv hantering av effekterna från Covid-19 utbrottet.
  • Skuldsättningsgraden ökade till 3.1x från 2.9x vid årets slut 2019. Ökningen berodde främst på valutakursförändringar på lån relaterat till USD/SEK.

VD kommentar:

Orderingång och nettoomsättning påverkat av Covid-19-utbrottet

Under det första kvartalet påverkades Munters av Covid-19 utbrottet. Alla våra produktionsenheter, utom två mindre enheter, har dock fortsatt produktionen under kvartalet utan några större störningar. Orderingången minskade organiskt med -8%. Efterfrågan var robust i januari och februari, utom i Kina som drabbades av utbrottet i februari. Orderingången i mars påverkades negativt av utbrottet i Europa och Americas. I Kina återhämtade sig efterfrågan något i mitten av mars, vilket kunde ses i orderingången för affärsområdet FoodTech.

Nettoomsättningen minskade organiskt med -7%, främst drivet av lägre efterfrågan inom industrisegmentet i alla regioner i affärsområdet AirTech. Affärsområdet FoodTech hade en svag utveckling i Americas och APAC.

Något förbättrad lönsamhet och fokus på kontinuerliga förbättringar

Den justerade EBITA-marginalen förbättrades något jämfört med förra året. Detta drevs främst av ett kontinuerligt fokus av alla delar av organisationen för att minska indirekta kostnader och en aktiv hantering av effekterna från Covid-19 utbrottet.

I samband med utbrottet av Covid-19 har vårt fokus de senaste månaderna först och främst varit på att säkerställa våra anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet. För att begränsa effekterna från utbrottet på Munters inledde vi motverkande åtgärder i början av februari. Framförallt genom att minska kostnader och planerade investeringar samt att noggrant arbeta med vår leverantörskedja, och vi har hittills inte har haft några större störningar.

De åtgärder som togs 2019 för att minska kostnaderna, samt arbetet med att förbättra rörelsekapitalet har stärkt Munters finansiella ställning. Vårt fokus på kassaflöde och kontinuerliga förbättringar i verksamheten är en central del av den pågående implementeringen av den utvecklade strategin.

Fortsatt utmanande affärsklimat

För de kommande kvartalen förväntar vi oss ett fortsatt utmanande affärsklimat med en större påverkan från Covid-19 utbrottet än vad vi såg under det första kvartalet. För närvarande är överblicken av effekten från utbrottet begränsad. Vi har för närvarande en god orderbok men beroende på omfattning och hur långt utbrottet blir ser vi en ökad risk för projektförseningar.

Implementering av den utvecklade strategin pågår

Munters är väl positionerat på en långsiktigt växande marknad som drivs av klimatförändringar, energieffektivitet och digitalisering. I början av året lanserade vi en utvecklad strategi med tydliga fokusområden och ambitioner. Trots det stora fokus som läggs på att hantera verksamheten i rådande företagsklimat så fortsätter vi att implementera strategin. Under 2020 förväntar jag mig att vi accelererar implementeringen och särskilt vår analys av hur vi kan anpassa vårt produktsortiment och optimera produktionsstrukturen.Jag är mycket stolt över våra engagerade medarbetare över hela världen och deras bidrag och hårda arbete under dessa utmanande tider.
 

Klas Forsström, VD och koncernchef

Klockan 9:00 presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President and CFO, Annette Kumlien rapporten live i en audiocast/telefonkonferens.

Audiocast:

För mer information om denna audiocast: http://www.financialhearings.com/event/12365

Länk till Audiocast: https://tv.streamfabriken.com/munters-q1-2020

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan:

SE: +46850558350

UK: +443333009264

US: +18335268398

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till audiocasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/en/investor-relations/

Om Munters Group

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 3 100 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2019 en nettoomsättning på mer än 7 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 klockan 08.00 CET.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.se
Tel: +46 (0)730 251 005

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.