Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

sep 24, 2019 14:00

Valberedningen för Munters Group AB (MTRS) (publ), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har utsetts.

Vid Munters Group AB:s årsstämma 2017 antogs en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, Nordic Capital, valberedningens ordförande
  • Lars Wedenborn, FAM AB
  • Johan Grip, Första AP-fonden
  • Jan Dworsky, Swedbank Robur Fonder
  • Magnus Lindquist, Munters styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 lämna förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisorn, samt, vid behov, förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta till valberedningen via email till valberedningen@munters.se eller via brev till Munters Group AB, Valberedningen, Box 1188, 164 26 Kista. 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.se
Tel: +46 (0)730 251 005

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 600 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.