Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS EUROPEISKA DATA CENTER-VERKSAMHET TAR YTTERLIGARE KOSTNADER

okt 23, 2019 18:00

Munters europeiska Data Center-verksamhet kommer att göra en reservering för ytterligare uppskattade engångskostnader på 116 MSEK under tredje kvartalet 2019 relaterade till stängningen av Data Center-fabriken i Dison, Belgien. De uppskattade kostnaderna uppstår på grund av att vissa specifika komponenter i en tidigare såld systemlösning behöver bytas ut hos en kunds anläggningar.

Som tidigare meddelats och som en del av Munters Full Potential-program är Munters på väg att stänga den europeiska datacenterfabriken. I samband med stängningen behöver specifika komponenter i en tidigare såld systemlösning bytas ut hos en kunds anläggningar. Som ett resultat av detta kommer Munters att göra en reservering för en uppskattad engångskostnad på 116 MSEK under det tredje kvartalet 2019. Den uppskattade engångskostnaden om 116 MSEK är utöver de tidigare kommunicerade engångskostnaderna för Munters Full Potential-programmet. 

Munters har försäkringar för denna typ av händelser men då Munters inte har avslutat diskussionerna med den relevanta kunden eller sina försäkringsgivare är den slutgiltiga finansiella- och kassaflödeseffekten för Munters ännu inte fastställd. Detta förväntas klargöras under de kommande månaderna. 

Den pågående stängningen av Munters europeiska Data Center-fabrik är en del av Munters Full Potential program, som tillkännagavs i februari 2019, för att förbättra koncernens prestanda och resultat. Processen med att stänga fabriken beslutades under tredje kvartalet 2019 och är pågående. 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Jönsson, Chef Investor Relations
E-mail: 
ann-sofi.jonsson@munters.se
Tel: +46 (0)730 251 005

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 18.00 CET.

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 600 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.