Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters andra kvartal 2019

jul 18, 2019 08:00

Avsevärt högre marginaler och förbättrat resultat. Full Potential Program löper väl i linje med plan.   

Andra kvartalet 2019

 • Orderingången ökade med 1 % till 1 843 MSEK (1 826).

 • Nettoomsättningen ökade med 1 % till 1 964 MSEK (1 939).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 165 MSEK (170), inklusive jämförelsestörande poster uppgående till -39 MSEK (-) hänförliga till Munters Full Potential Program.

 • Justerad EBITA ökade med 16 % till 245 MSEK (211), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 12,5 % (10,9). Exklusive Data Centers i Europa, baserat på Munters avsikt att lämna den europeiska Data Center-marknaden, ökade justerad EBITA med 28 %, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 13,8 % (11,9).

 • Periodens resultat uppgick till 84 MSEK (122).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 168 MSEK (39).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,46 SEK (0,64).

 • Klas Forsström utnämndes till VD och koncernchef och kommer att tillträda sin nya roll den 12 augusti.

 • Annette Kumlien utnämndes till Group Vice President och CFO och kommer att tillträda sin nya roll den 12 augusti.

Januari  juni 2019

 • Orderingången ökade med 10 % till 3 792 MSEK (3 461).

 • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 3 627 MSEK (3 539).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 179 MSEK (247), inklusive jämförelsestörande poster uppgående till -100 MSEK (-) hänförliga till Munters Full Potential Program.

 • Justerad EBITA ökade med 8 % till 352 MSEK (326), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9,7 % (9,2). Exklusive Data Centers i Europa, baserat på Munters avsikt att lämna den europeiska Data Center- marknaden, ökade justerad EBITA med 26 %, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 11,2 % (10,2).

 • Periodens resultat uppgick till 63 MSEK (164).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 211 MSEK (38).

 • Nettoskulden ökade till 429 MSEK och skuldsättningsgraden ökade med 0,2 som en följd av den nya redovisningsstandarden för leasingavtal, IFRS 16.

 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,86).

 • Munters Full Potential Program lanserades i februari. De genomförda besparingarna på årsbasis, per den 30 juni, uppgick till 80 MSEK, väl i linje med besparingmålet.

 • Från och med första kvartalet 2019 är Munters organiserat i två affärssegment, AirTech och FoodTech.

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det andra kvartalet, torsdag 18 juli klockan 09.00. Johan Ek, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 8 505 583 58

UK: +44 333 300 927

US: +1 833 823 0586

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/munters-q2-2019

För mer information:

Johan Ek, CEO, Telefon: +46 706 782 499

John Womack, Investor Relations, Telefon: +46 706 782 499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Om Munters Group

Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Genom innovativa teknologier skapar Munters det perfekta klimatet för krävande industriella applikationer. Munters har utvecklat framtidens klimatlösningar sedan 1955. Idag har Munters 3 600 medarbetare inom tillverkning och försäljning i över 30 länder. Munters har en årlig omsättning på över 7,2 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.