Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2018

jul 18, 2018 08:00

Stark omsättningstillväxt och förbättrat resultat

Andra kvartalet 2018

 • Orderingången minskade med 18 % till 1 826 MSEK (2 234). Motsvarande period föregående år innehöll två ordrar inom Data Centers med ett totalt värde om 507 MSEK.
 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 1 939 MSEK (1 723).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19 % till 170 MSEK (143).
 • Justerad EBITA ökade med 11 % till 211 MSEK (190), motsvarande en justerad EBITA marginal om 10,9 % (11,0).
 • Periodens resultat uppgick till 122 MSEK (11).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (86).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 kronor (0,11).

Januari-Juni 2018

 • Orderingången minskade med 11 % till 3 461 MSEK (3 888).
 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 3 539 MSEK (3 242).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13 % till 247 MSEK (218).
 • Justerad EBITA minskade med 3 % till 326 MSEK (337), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,2 % (10,4).
 • Periodens resultat uppgick till 164 MSEK (-30).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38 MSEK (66).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,86 kronor (-0,52).

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det andra kvartalet samt januari-juni 2018 onsdag 18 juli klockan 09.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 8 503 365 63

UK: +44 203 008 98 03

US: +1 855 831 5947

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

http://www.financialhearings.com/event/10792 

För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 01

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782 499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08.00 CET.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra 3 900 medarbetare (inklusive visstidsanställda). Munters har drygt 6,6 miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.