Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I MUNTERS

maj 31, 201708:00

Den kvittningsemission och kontantemission av aktier som Munters Group AB genomfört i samband med börsnoteringen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 166 799 454 sedan första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.

Per den 31 maj 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Munters Group AB till 183 597 802.

För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters har ca sex miljarder kronor i omsättning.

För mer information, besök www.munters.com.