Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Hero image IKEA_N1A7465.jpg

IKEA sänker kostnader och sparar energi med sorptiv kyla från Munters

När världsomspännande Ikea satsar på att bli grönare, alltså mer hållbart för miljön, får det betydelse globalt.

-Det ligger i hållbarhetens natur att det går lite långsamt, att allt inte kan åtgärdas med snabba ryck, säger Ferdinand Berglund. - Ett värmedrivet kylsystem reagerar lite långsammare, precis som det tar lite tid för en lågenergilampa att bli fullt lysande, men när man väl ändrat rutinerna är detta system både kostnadseffektivt och bra för miljön. Driftspersonalen har specialtutbildats för detta system av leverantören

Exempel på att Ikea ”goes green” är en särskild satsning på LED-belysning, som drar mindre energi, och att man lyckats göra platta paket även av en soffa, något som minskar miljöpåverkan från transporter. Man har även hela utställningsrum som inretts utifrån ett hållbarhetsperpektiv och kunderna erbjuds grön rådgivning.
När det gäller varuhusbyggnadernas energibehov ställer man också krav på att energin ska vara grön, dvs komma från förnybara energikällor samtidigt som den utnyttjas maximalt.

På Ikea i Västerås märks den gröna satsningen extra väl, eftersom det 48 000 kvadratmeter stora varuhuset byggts med sorptiv kyla, som innebär att man använder fjärrvärme för att vid behov kyla luften. Den viktigaste fördelen med denna teknik är att det nästan inte går åt någon el alls, istället använder man fjärrvärme för att kyla luften. Detta innebär stora miljömässiga och ekonomiska vinster för både företag och samhälle.

Så fungerar tekniken
DesiCool, som levererats av Munters AB, är en kylteknik som när den som här kombineras med klimatneutral fjärrvärme innebär ett särskilt bra miljöval till lägsta möjliga energikostnad.
Principen är att det åtgår energi när vatten avdunstar, vilket innebär att temperaturen i den omgivande luften därmed sjunker. För att avdunstning ska ske måste luften först torkas, vilket sker i en roterande tork. Den torra luften passerar en våt yta och kyls genom att vatten avdunstar. Den svala luften kanaliseras därefter in i fastigheten. Enkelt uttryckt är principen densamma som gör att man kyls ner när man kommer ut ur duschen och huden börjar torka.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga
Ikea Fastigheter har valt denna tekniska lösning därför att den förenar både deras investerings- och verksamhetsplaner och företagets långsiktiga hållbarhetsarbete.
Lösningen är en synnerligen klok investering eftersom man använder värme i DesiCool, istället för el (som i konventionella kylkompressorer).
Fastighetsägaren slipper även riskera att en kompressor går sönder när det är som varmast mitt under sommarsemestern.

En annan vinst är att det går åt mindre energi för uppvärmning av ventilationsluften under den kalla årstiden eftersom den roterande torken, som är en del av DesiCool, då fungerar som en bra värmeåtervinnare. Cirka 90 procent av värmen i den utgående luften återvinns vintertid och detta innebär en värmekostnadsbesparing på upptill 75 procent jämfört med ett standardaggregat.


För Ikeas energileverantör Mälarenergi är det också en fördel att man därmed får ner sin toppbelastning på vintern, då det är som dyrast att producera värme samtidigt som efterfrågan är som störst. Sommartid innebär lösningen dessutom att Mälarenergi får avsättning för fjärrvärmen, som denna period annars skulle gå till spillo. En positiv bieffekt är att Ikeas val innebär att andra konsumenter får mer tillgång till klimatneutral el.

En bidragande faktor till att lösningen är så kostnadseffektiv är att Mälarenergi erbjuder differentierade priser för den fjärrvärme som används för kylproduktion.

Det kan tyckas som en futtig grön satsning med LED-lampor och att en soffa säljs i ett platt paket. Eller att man installerat ett sorptivt system för komfortkyla i en fastighet i Västerås. Men när det som här kan handla om stora volymer och många enheter får det betydelse, och Ikea kan med sin globala spridning även påverka miljösituationen globalt i en positiv riktning. Förhoppningsvis följer många företag efter.

Snabbfakta

  • Besparing i värmekostnad på upp till 75%
  • Snabb återbetalning
  • Behagligt klimat för kunderna
  • Exakt styrning
  • 60% mindre CO2 jämfört med traditionell kyla

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.