Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Dairy cow in a field

Mjölkföretaget Volsgård I/S, Danmark

Volsgård I/S ägs av Torben Thorsen och Vagn Rasmussen. Volsgård är en släktgård som tillhör Vagns familj. Vagn är fjärde generationen på släktgården. Torben har arbetat på Volsgård sedan 1997 och blev 2001 delägare i gården, som sedan dess drivs som intressentbolag. Gården har 250 ha växtodling. Besättningen består av 300 Holsteins mjölkkor och ungboskap. Den årliga mjölkkvoten är 3,3 miljoner kg och man levererar 3,5 miljoner kg. Genomsnittsavkastningen per ko är 12 300 kg ECM (energi-korrigerad mjölk)/år.

The investment for five breeze fans was DKK 125,000. The daily production at Volsgård approx. 10,000 kg milk If production drops due to heat stress by around 10%, output falls by 1,000 kg milk per day, which at the current price of DKK 2.43 equates to a loss of DKK 2,430.
There are an average of 16 days with a shed temperature of over 25°C when the cows can be expected to hyperventilate. With the breeze fans this sharp decline in production can be avoided, increasing income by some DKK 40,000 a year. Payback time: approx. 3 years.

Värmestress och produktionsminskning under varma perioder

Under perioder med hög temperatur led korna av värmestress som förorsakade att djuren hyperventilerade, vilket resulterade i minskad produktion och stigande celltal (mindre avräkningspris per kg mjölk). Det finns inga dokumenterade siffror på produktionsminskningen men Torben uppskattar den till ca 10 %.

Installerade Munters brisfläktar

Efter installation av luftcirkulationsfläktarna har man kunnat undgå värmestress och minskad mjölkproduktion på Volsgård. "Vi har ingen aning om hur mycket lufthastigheten ökas över korna när luftcirkulationsfläktarna är igång men det är uppenbarligen nog för att förhindra att djuren drabbas av värmestress och börjar hyperventilera. Luftcirkulationsfläktarna har en otroligt låg ljudnivå och kan därför inte stressa djuren. Vi kan därmed upprätthålla vår produktion även varma dagar," säger Torben Thorsen, delägare i gården. Investeringen för fem luftcirkulationsfläktar uppgick till 125 000 DKK. Daglig produktion på Volsgård är ca 10 000 kg mjölk.

Vid en produktionsminskning pga. värmestress på ca 10 % sjunker avkastningen med 1 000 kg mjölk/dag, vilket med dagspriset 2,43 DKK kostar 2 430 DKK.
Det är i genomsnitt 16 dagar med en stalltemperatur över 25º när korna kan förväntas hyperventilera. Med luftcirkulationsfläktarna kan man undgå denna produktionsminskning, vilket ger merintäkter på ca 40 000 DKK per år. Återbetalningstid: ca tre år.

Snabbfakta

  • Ökad mjölkproduktion och ökat avräkningspris per kg mjölk trots varmt väder.
  • Förbättrade levnadsvillkor för djuren.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.