Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

AT_Case_IMG_0695.jpg

Conversion of existing waste heat into cooling with Munters' DesiCool ™ system

För att Rosenbad ska vara en funktionell arbetsplats krävs bland annat ett gott inomhusklimat med lämplig temperatur och fuktighet. SFV har tidigare använt ett traditionellt luftkonditioneringssystem. I takt med att omfattningen av den värme som genereras i lokalerna av datorer och andra elektroniska utrustningar har ökat har också luftkonditioneringen nått sin kapacitetsgräns. Då SFV fattade beslut om att utöka kapaciteten valde man att ersätta den traditionella luftkylningen med Munters DesiCool® luftkonditioneringssystem, som utnyttjar spillvärme och därigenom kyler lika effektivt, men med avsevärt lägre energikostnad.

Munters DesiCool-teknik innebär en kombination av avfuktning, värmeväxling och evaporativ kylteknik. Avfuktningen drivs av spillvärme och ju mer spillvärme som används, desto kallare blir luften som tillförs byggnaden. Under de kalla årstiderna har DesiCool-systemet två värmeväxlare i funktion. När dessa arbetar maximalt har systemet en temperatur-effektivitet på 90 procent. Denna höga verkningsgrad gör att DesiCool® i stort sett eliminerar behovet av att värma ventilationsluften under vintern. För SFV och Regeringskansliet innebär detta att man nu nästan inte har något uppvärmningsbehov alls under vinterhalvåret. Den låga kyl-kostnaden under sommaren och den låga uppvärmningskostnaden under vintern innebär att SFV kunnat minska sina energikostnader med 35 procent jämfört med ett konventionellt luftkonditioneringssystem. Och som en bonus har SFV stärkt sin miljöprofil ytterligare.

Snabbfakta

  • Använder värme för att kyla.
  • Inga kompressorer eller kondensorer.
  • Halverat elektriskt anslutningsbehov.
  • Mycket låga driftskostnader.
  • Enkel att underhålla.
  • Behaglig temperatur året runt
  • Evaporativa kylare med hygiencertifikat VDI 6022
  • 60% mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella luftkylningssystem

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.