Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Glandorf.jpg

Kondensfri miljö tack vare Munters

Vattenverket i Glandorf, Osnabruck i Tyskland förser ca 120 000 innvånare med dricksvatten. Varje år konsumerar hushållen, lokala industrier och lantbruk nära 4 miljoner kubikmeter vatten som distribueras från 19 brunnar via 19 pumpstationer till fyra mindre vattenverk. På vattenverket i Glandorf utförs dagliga kontroller av vattenkvaliteten.

Typiska problem för vattenverk

I en fuktig miljö som ett vattenverk är det mycket viktigt att se till att kondens inte bildas för undvika rost. Vid en relativ fuktighet under 50% RH uppstår ingen rost medan rosten snabbt ökar vid fuktnivåer över 60% RH. Då bildas kondens på kalla rör och andra kalla ytor vilket gör att behovet av regelbundet underhåll ökar, t. ex. målning och rengöring. Det blir också svårt att uppfylla de krav som ställs på hygien i ett vattenverk. Kommer fuktnivåerna över 70% RH uppstår mögel, svamp och bakterier.

Vatten är klassat som livsmedel och ett vattenverk måste hållas absolut fritt från tillväxt av bakterier. Vattenverk står under Livsmedelsverkets kontroll.

Även den elektroniska utrustningen och övervaknigsystemen i ett Vattenverk, är känsliga för fukt. Fukt orsakar också skador på själva byggnadens konstruktion.

Avfuktning är lösningen

Vattentemperaturen i Glandorfverket ligger runt 8°C när vattnet transporteras i rören, eftersom inomhustemperaturen alltid är högre (min. 13°C), så kondenserar fukten i luften på de kalla rören och filtren.

Ett annan klassiskt problem, som också drabbade Glandorfanläggningen, är algtillväxt på stålytor, mögel på byggnadskonstruktionen och våta rör som gör att färgen flagnar och rören rostar.

Rätt styrning spar energi

Avfuktarna kontrolleras med en hygrostat och en sensor placeras på rören. Genom att mäta daggpunkten direkt på röret, kan avfuktarna hålla fukten i reningsverket under daggpunkten och på så sätt helt förhindra kondens.

Den här metoden, att kontrollera fukten genom “flytande daggpunkt”, säkerställer att avfuktarna är i drift färre timmar jämfört med den mer traditionella metoden, att styra baserat på luftens relativa fuktighet.

Frank Kurowski är mycket nöjd med de låga underhållskostanderna och att kunna uppvisa en miljö i vattenverket som uppfyller myndighetskraven, det vill säga som är helt fri från kondens och mögel.

Snabbfakta

  • Ingen kondens
  • Ingen mögeltillväxt
  • Minskade underhållskostnader
  • Förbättrad hygien
  • Skyddar elektronik

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.