Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
AT_case_Quickvet.jpg

Avfuktning av renrum ger pålitliga testresultat

SMB (Scandinavian Micro Biodevices) i Danmark utvecklar och tillverkar diagnossystem för veterinärmarknaden.

SMB tillverkar "Quick-Vet"-systemet - ett system som kan utvärdera blodets förmåga att koagulera i djur. Det är viktig information för kirurgen inför en operation.

Reagenserna är extremt känsliga för fukt i luften och under tillverkningsprocessen måste klimatförhållandena vara under total kontroll. Om fuktigheten inte hålls på en tillräckligt låg nivå börjar reagenserna absorbera fukt vilket kommer att förändra substansens förmåga att reagera med blod på önskat sätt. Testresultat på de färdiga remsorna skulle därför inte vara tillförlitliga. Tillverkas remsorna under de nödvändiga förhållandena kan en livslängd på två år garanteras.

Avfuktning är lösningen
För att kunna hålla en mycket låg luftfuktighet i renrummet krävs en avfuktare. Till renrummet på 200 m² krävs ett luftflöde på 5000 m³/h som ska hålla max 20% RF vid en temperatur på 21°C. Det innebär ett vatteninnehåll på bara 3 gram per kilo luft.
Munters lösning är ett MX5000 avfuktningssystem med för- och efterkyla.

Under sommarperioden krävs ett vatteninnehåll på 3g/kg. Innan luften leds in i renrummet kyls den ner till 20oC. På vintern blandas processluften med avluften vid +8oC varefter luften på nytt leds genom avfuktaren och genom eftervärmaren som värmer luften till 20oC innan luften åter leds in i renrummet.

För att uppfylla kraven avseende luftpartiklar, leds processluften genom ett F9-filter in i avfuktaren. Innan luften leds in i renrummet görs ytterligare en filtrering genom ett HEPA14-filter.
Munters avfuktare garanterar ett konstant klimat med låg luftfuktighet. Oavsett de yttre väderförhållandena, är klimatet i renrummet konstant året runt vilket garanterar en hög produktkvalitet.

KONTAKTA OSS
Här hittar du närmaste kontakt

Eller ring vår växel så får du hjälp
08-626 63 00Snabbfakta

  • Optimerad drift, kvalitet och pålitlighet
  • Robust konstruktion
  • Energieffektiv
  • Snabb installation
  • Egen serviceorganisation

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land