Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

CS_flygstaden_Hero.jpg

Munters ML Plus-system levererar komplett klimatkontroll året runt

När flygbasen Hälsinge F15 i Söderhamn lades ner 1998 gjordes den om till en industripark på 188 hektar och gavs namnet Flygstaden.

Idag ryms runt 40 olika företag i den före detta militärbasen. Bland dessa finns Arbetsförmedlingens centrala arkiv med över 43 000 hyllmeter dokument. Arkivet sysselsätter 23 personer och förvarar dokument från samtliga Arbetsförmedlingar runt om i landet och är i ständig tillväxt.

Bland dessa finns Arbetsförmedlingens centrala arkiv med över 43 000 hyllmeter dokument. Arkivet sysselsätter 23 personer och förvarar dokument från samtliga Arbetsförmedlingar runt om i landet och är i ständig tillväxt.

Mångårigt samarbete med Munters

Sedan tidig inflyttning i Flygstaden har arkivet använt Munters sorptionsavfuktare för att kontrollera klimatet i arkivet. Enligt regler från Riksarkivet, måste arkivet hålla ett konstant klimat året runt på 18oC (+2oC) och 30-40% RH (+ 5% RF). Två Muntersavfuktare av typen MXT2100 och ML1350, arbetar vid sidan av arkivets egen ventilations- och befuktningssystem för att leverera komplett klimatkontroll för att dokumenten ska bevaras intakt.

Utbyggnad krävde ny utrustning

När arkiven utökades med 500 m2 under 2012, kontaktade byggaren Stefan Kring, Plåtteknik Söderhamn, Munters för design av det nya avfuktningssystemet.
Munters arbetar konstant med produkt- utveckling, så sedan den senaste leveransen till Flygstaden, hade ett komplett system som kontrollerar både temperatur och fuktighet utvecklats – ML Plus. Det nya systemet passade perfekt eftersom utomhusklimatet kräver både avfuktning, befuktning och temperering, för att uppfylla klimatkraven inomhus.

ML Plus – ett modernt koncept med många möjligheter

L Plussystemet är ett modulsystem, designat och konfigurerat exakt enligt kundens specifika önskemål, med nominella luftflöden på 180-3 000 m3/h. (Operativt luftflöde upp till 5 500 m3/h). Den centrala delen i systemet är ML-avfuktaren, en pålitlig och robust arbetshäst som tillverkats av Munters i mer än 20 år.

Expansion required new equipment

When the archive expanded by 500 m² in 2012 contractor Stefan Kring, Plåtteknik Söderhamn, contacted Munters to design the next dehumidification system.

Thanks to ongoing Munters product development the ML Plus system had been developed in the nine years since the last system was installed. It´s a complete system for controlling both temperature and humidity.

This system was a perfect fit for the archive since outdoor climate conditions require both a dehumidifier and a humidifier to fulfil aforementioned climate requirement.

Years of cooperation with Munters

The archive has been using desiccant dehumidifiers to control archive climate since they moved to the Flygstaden industrial park.

Subject to the regulations from the National Archives of Sweden, it has to maintain constant climate conditions all year round between 18°C (±2°C) and 30-40% RH (± 5% RH).

Two Munters desiccant dehumidifiers, MXT2100 and ML1350, have been operating next to the archives’ AHU and humidification system to enable full climate control for document preservation.

ML Plus - a modern concept with numerous options
The ML Plus system is a modular system, designed and configurated according to individual customer need, with nominal airflows from 180-3,000 m³/h. (Operating airflow up to 5,500m³/h).

The ML Plus system can combine dehumidification and humidification, pre- and post-cooling and heating offers a variety of filter options and different regeneration sources such as electricity, steam and gas.

The central part of the system is the ML dehumidifier, which is known as a reliable and robust workhorse that´s been produced by Munters for more than 20 years.

The modules selected are all mounted on a common base frame that allows final assembly and testing at the factory before delivery. Not only is the ML Plus system a tailormade solution based on standard modules, it also has a small footprint with only one supplier and after-sales contact.

Ideal solution for irreplaceable documents
When introduced to the ML Plus system Stefan Kring and Head of the archive Per Eriksson were convinced that this new concept would be the ideal solution.

Munters designed a MLT 1400 Plus system consisting of a dehumidifier, humidifier (evaporative humidifier type FA5), post-cooler (6.5KW) and post-heater (8.4KW).

The cold and long Swedish winter creates a need for humidifying (2,5kg/h) while the humid summer period requires removal of up to five kilos of water per hour.

The system is controlled by a Siemens Climatix controller, offering easy control and adjustment from a panel on the unit or remote via ModBus.

The nominal air flow of this ML Plus system in Flygstaden is 1,400m³. By using the newest and most energy efficient fans and motors combined with an internal heat recovery purge to minimize the energy used for rotor regeneration this ML Plus system is a modern climate control solution that is environmentally friendly.

Thanks to Munters air-handling solutions, all documents stored at the archive can last forever without being affected by humidity-related problems.

Munters climate control secures:

-Constant and fully controlled conditions all year round
-No mold or mildew
-No cardboard packaging material softening
-No paper material destruction

Snabbfakta

  • Komplett styrning av temperatur och luftfuktighet
  • Konstant inomhusklimat året runt
  • Endast en enhet
  • En leverantör och en servicepartner

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.