Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Responsible-business-practices-main-image.jpg

Yhteiskuntavastuu

Liiketoiminnan etiikka

Munters on sitoutunut liiketoiminnassaan tinkimättömään etiikkaan ja rehellisyyteen.

Yrityskulttuuri

Munters haluaa olla aina tunnettu sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisesta toiminnasta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, kunnollisista työskentelyolosuhteista ja hyvistä liiketavoista. Munters tukee YK:n Global Compact -ohjelman kymmentä yritysten yhteiskuntavastuun periaatetta. Niissä korostetaan perustason ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista, lapsi- ja pakkotyön kieltoa, ympäristönsuojelua ja korruption vastustamista.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien rikkomukset

Munters tukee ja kunnoittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Munters ei myötävaikuta ihmisoikeuksien polkemiseen. Munters ei myöskään osallistu ihmisoikeuksien rikkomiseen suoranaisesti, epäsuorasti, aktiivisesti eikä passiivisesti.

Munters on sitoutunut takaamaan, ettemme käytä emmekä salli pakkotyövoiman käyttöä tai laitonta ihmiskauppaa toimitusketjussamme tai missään osassa liiketoimintaamme. Olemme allekirjoittaneet koko konsernia koskevan tiedonannon UK Modernin orjuuden vastaisesta toiminnasta.

Syrjinnän estäminen ja tasavertainen kohtelu

Annamme kaikille työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet. Munters ei harjoita syrjintää etnisen tai kansallisen taustan, uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, ammatillisen järjestäytymisen, poliittisten mielipiteiden, raskauden, siviilisäädyn tai iän perusteella työhönotossa, eläkkeelle jäämisessä, koulutuksen antamisessa, urakehityksessä eikä työsuhteen päättämisessä.

Järjestäytymisvapaus ja työehtosopimukset

Munters kunnioittaa työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja/tai liittyä ammattiliittoon. Munters kannustaa ammattiliittojen edustajia ja yrityksen johtoa käymään avointa vuoropuhelua.

Korruptio

Munters vastustaa kaikenlaista korruptiota, myös kiristystä ja lahjontaa. Korruptiolla voi olla monia muotoja vähäisestä vaikutusvallan käyttämisestä järjestäytyneeseen lahjontaan. Korruptio määritellään "vallan väärinkäytöksi oman edun tavoittelemiseksi". (1)

Kyse voi olla taloudellisen hyödyn lisäksi myös muista eduista.

Lahjonta määritellään "lahjan, lainan, maksun, palkkion tai muun edun tarjoamiseksi, jotta henkilö suostutellaan tekemään liiketoiminnassa jotain epärehellistä tai laitonta tai pettämään hänelle osoitettu luottamus." (2)

Saat Muntersin lahjonnatorjuntaohjeet, Whistleblower-käytännön ja vilpillisyyden torjuntakäytännön näkyviin vasemmanpuoleisesta valikosta.

Kiristäminen määritellään "lahjusten pyytämiseksi tai toisen henkilön suostuttelemiseksi lahjomaan. Se muuttuu kiristykseksi, jos pyyntöä täydennetään uhkauksella vaarantaa henkilökohtainen hyvinvointi." (3)

Lahjonnan torjunta

Whistleblower

Vilpillisyys

Tavarantoimittajat ja kumppanit

Munters arvioi ja valitsee tavarantoimittajansa sekä kumppaninsa käyttämällä sopiviksi katsomiaan menetelmiä. Myös mahdollisuudet täyttää tämän käytännön ja muiden sovellettavien käytäntöjen vaatimukset arvioidaan. Varmistamme ja dokumentoimme, että tavarantoimittajat ja kumppanit kunnioittavat tätä käytäntöä pitkällä aikavälillä. Lisäksi arvioidaan tavarantoimittajien kyky täyttää yhteiskuntavastuun ehdot.

(1) Transparency Internationalin määritelmä

(2) Transparency Internationalin määritelmä

(3) OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille

 

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen