Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

dad-son-fishing-large.jpg

Yhteiskuntavastuu

Liiketoiminnan etiikka

Munters on sitoutunut liiketoiminnassaan tinkimättömään etiikkaan ja rehellisyyteen.

Yrityskulttuuri

Munters haluaa olla aina tunnettu sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisesta toiminnasta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, kunnollisista työskentelyolosuhteista ja hyvistä liiketavoista. Munters tukee YK:n Global Compact -ohjelman kymmentä yritysten yhteiskuntavastuun periaatetta. Niissä korostetaan perustason ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista, lapsi- ja pakkotyön kieltoa, ympäristönsuojelua ja korruption vastustamista.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien rikkomukset

Munters tukee ja kunnoittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Munters ei myötävaikuta ihmisoikeuksien polkemiseen. Munters ei myöskään osallistu ihmisoikeuksien rikkomiseen suoranaisesti, epäsuorasti, aktiivisesti eikä passiivisesti.

Munters on sitoutunut takaamaan, ettemme käytä emmekä salli pakkotyövoiman käyttöä tai laitonta ihmiskauppaa toimitusketjussamme tai missään osassa liiketoimintaamme. Olemme allekirjoittaneet koko konsernia koskevan tiedonannon UK Modernin orjuuden vastaisesta toiminnasta.

Syrjinnän estäminen ja tasavertainen kohtelu

Annamme kaikille työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet. Munters ei harjoita syrjintää etnisen tai kansallisen taustan, uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, ammatillisen järjestäytymisen, poliittisten mielipiteiden, raskauden, siviilisäädyn tai iän perusteella työhönotossa, eläkkeelle jäämisessä, koulutuksen antamisessa, urakehityksessä eikä työsuhteen päättämisessä.

Järjestäytymisvapaus ja työehtosopimukset

Munters kunnioittaa työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja/tai liittyä ammattiliittoon. Munters kannustaa ammattiliittojen edustajia ja yrityksen johtoa käymään avointa vuoropuhelua.

Korruptio

Munters vastustaa kaikenlaista korruptiota, myös kiristystä ja lahjontaa. Korruptiolla voi olla monia muotoja vähäisestä vaikutusvallan käyttämisestä järjestäytyneeseen lahjontaan. Korruptio määritellään "vallan väärinkäytöksi oman edun tavoittelemiseksi". (1)

Kyse voi olla taloudellisen hyödyn lisäksi myös muista eduista.

Lahjonta määritellään "lahjan, lainan, maksun, palkkion tai muun edun tarjoamiseksi, jotta henkilö suostutellaan tekemään liiketoiminnassa jotain epärehellistä tai laitonta tai pettämään hänelle osoitettu luottamus." (2)

Saat Muntersin lahjonnatorjuntaohjeet, Whistleblower-käytännön ja vilpillisyyden torjuntakäytännön näkyviin vasemmanpuoleisesta valikosta.

Kiristäminen määritellään "lahjusten pyytämiseksi tai toisen henkilön suostuttelemiseksi lahjomaan. Se muuttuu kiristykseksi, jos pyyntöä täydennetään uhkauksella vaarantaa henkilökohtainen hyvinvointi." (3)

Lahjonnan torjunta

Whistleblower

Vilpillisyys

Tavarantoimittajat ja kumppanit

Munters arvioi ja valitsee tavarantoimittajansa sekä kumppaninsa käyttämällä sopiviksi katsomiaan menetelmiä. Myös mahdollisuudet täyttää tämän käytännön ja muiden sovellettavien käytäntöjen vaatimukset arvioidaan. Varmistamme ja dokumentoimme, että tavarantoimittajat ja kumppanit kunnioittavat tätä käytäntöä pitkällä aikavälillä. Lisäksi arvioidaan tavarantoimittajien kyky täyttää yhteiskuntavastuun ehdot.

(1) Transparency Internationalin määritelmä

(2) Transparency Internationalin määritelmä

(3) OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille

 

Lahjonnan torjunta

Muntersin maine perustuu sen tapaan hoitaa liiketoimintaa. Yrityksen henkilöstön ja edustajien täytyy noudattaa liiketoimintamaissamme vallitsevaa lainsäädäntöä. Liikekumppaniemme ja henkilöstömme täytyy tietää, että toimimme eettisesti. Jos epäeettinen toiminta on jossain maassa lainvastaista mutta hiljaisesti hyväksyttyä, tämä ei tarkoita, että Munters hyväksyy sen. Jos lahjonnan torjumiseksi säädettyjä lakeja ei noudateta, Munters voi joutua kärsimään vakavat seuraukset. Ne voivat olla yksittäisille henkilöille määrättäviä sakkoja ja vapausrangaistuksia.

lue lisää

Whistleblower-käytäntö

Munters tytär- ja yhteisyrityksineen on sitoutunut korkeimpaan mahdolliseen avoimuuteen, rehellisyyteen ja vastuullisuuteen. Käyttäymisestä huolestuneiden työntekijöiden ja liikekumppanien odotetaan kertovan näistä huolistaan meille.

lue lisää

Rehellisyyskäytäntö

Muntersin rehellisyyskäytännössä kuvataan, kuinka Muntersiin kohdistuva vilppi tunnistetaan ja estetään. Henkilöstön toimintaa ohjataan antamalla ohjeita sekä nimeämällä vastuuhenkilöitä valvontaa ja tutkimuksia varten.

lue lisää

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen