Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Sustainability landing 1.png

Kestävä kehitys

"Suhtaudumme yrityksemme yhteiskunnalliseen vastuuseen vakavasti."

Maailman johtavana energiatehokkaiden ilmankäsittelyratkaisujen toimittajana Munters suhtautuu yhteiskuntavastuuseensa vakavasti. Ymmärrämme, kuinka vaikutamme ympäröivään maailmaan.

Munters pyrkii joka päivä luoman juuri oikean sisäilmaston. Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla he vähentävät energiankulutusta. Näin vähennetään päästöjä maailmanlaajuisesti.

Noudatamme tuotannossa kestävän kehityksen periaatteita. Käytämme luonnonvaroja tehokkaasti sekä vähennämme jätteen määrää ja kierrätämme sitä. Yksi Muntersin ydinarvoista kuuluu "aina on parantamisen varaa".

Olemme saaneet aikaan merkittäviä parannuksia, mutta pyrimme aina löytämään mahdollisuuksia kehittää tuotteitamme ja tuotantokäytäntöjämme.

Munters haluaa jatkossakin varmistaa kestävän kehityksen kaikille.

Käytäntö ja soveltaminen

Kestävän kehityksen käytäntö

Munters pyrkii saamaan aikaan juuri oikean sisäilmaston kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen avulla. Niiden täytyy tuoda tullessaan ympäristöystävällisiä ja taloudellisia etuja asiakkaillemme sekä koko yhteiskunnalle. Siksi lisäarvon tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti on yksi tärkeimmistä arvoistamme.

Pyrimme valmistamaan tuotteita turvallisen, terveen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan avulla. Teemme tämän työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteisöjen ja ympäristön vuoksi.

Pyrimme valmistamaan tuotteita turvallisen, terveen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan avulla. Teemme tämän työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteisöjen ja ympäristön vuoksi.

Alkuperä

Muntersin liiketoimintaperiaatteet ja -käytännöt tukevat YK:n Global Compact -ohjelmaa ja sen kymmentä yritysten yhteiskuntavastuuperiaatetta.

Näiden periaatteiden mukaan

  • on kunnioitettava perustason ihmisoikeuksia

  • on kunnioitettava työtekijöiden oikeuksia sekä noudatettava lapsi- ja pakkotyön kieltäviä määräyksiä

  • on noudatettava ympäristönsuojelu- ja turvallisuusohjeita

  • on noudatettava korruption kieltäviä määräyksiä.

Sovellusala

Muntersin liiketoimintaperiaatteita ja -käytäntöjä sovelletaan kaikkialla maailmassa kaikkiin Muntersin liiketoiminta-alueisiin, toimintoihin ja työntekijöihin.

Vastuu

Hallituksen jäsenet ovat vastuussa liiketoimintaperiaatteita koskevien päätösten tekemisestä ja niiden toteuttamisen seurannasta hallituksen kokouksissa.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa liiketoimintaperiaatteiden soveltamisesta käytäntöön, kuten konsernitason kehittämistavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisen valvomisesta. Konsernin johtoryhmä laatii käytännöt, asettaa konsernille tavoitteet ja valvoo etenemistä.

Johtajat ovat vastuussa liiketoimintaperiaatteiden noudattamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja käytäntöjen soveltamisesta paikallisella tasolla ottaen huomioon paikallisen lainsäädännön.

Esimiehet ovat vastuussa siitä, että heidän alaisensa ovat tietoisia liiketoimintaperiaatteista, käytännöistä, menettelytavoista ja tavoitteista. Lisäksi heidän täytyy varmistaa, että henkilöstö saa riittävästi tällä alueella tarvittavaa koulutusta.

Työntekijöiden on tunnettava liiketoimintaperiaatteet, käytännöt ja menettelytavat sekä sovellettava niitä käytäntöön.

 

"I am proud to say that sustainability is fully integrated in our business strategy."

- Klas Forsström, President and CEO

Sustainability goals

sustainability goals.png

 

  • Offer our customers high-quality, resource-efficient climate solutions that contribute to achieving their sustainability targets
  • Reduce carbon dioxide emissions, increase energy efficiency and the share of renewable electricity in our operations
  • Increase diversity and ensure an inclusive culture and workplace safety
  • Ensure high ethics and respect for human rights throughout the value chain.

 

Progress 2021

 

Recycling rate Proportion of women in management Total recordable incident rate
54%

(2020: 47)

Target: Continuously raise the recycling rate as a percentage of total waste volume generated

23%

(2020: 22)

Target: Increase the percentage of women employees and executives to 30% by 2025. In 2021, both the proportion of women employees and the proportion of women leaders continued to increase, but not at the desired rate.

1.7

(2020: 1.2)

Target: Eliminate accidents in production. The Total Recordable Incident Rate (TRIR) is the number of accidents where the employee had to seek medical assistance multiplied by 200,000/number of hours worked.

     
Energy efficiency Proportion of suppliers who signed our Code of Conduct Green electricity
0.9

(2020: 0.96)

Target: Continuously reduce electricity consumption in production facilities relative to production value (MWh/production value SEK 000)

100%

(2020: 22)

Target: All major suppliers of direct and indirect material must sign the code of conduct.

53%

(2020: 50)

Target: The percentage of electricity from renewable resources in our production facility will be increased to 80% by 2026.

See more of our sustainability targets and KPIs

Ratings and reviews

CDP rating C

We joined the CDP in 2018 and since 2019 we have reported our activities to reduce our climate impact. In 2020, we received a C rating. The goal is to improve our rating and even though we received a C rating for Climate Change 2021, we achieved a higher grade in almost all sub-areas.

Read the review

MSCI rating AA

An MSCI ESG Rating is designed to measure a company's resilience to long-term environmental, social and governance (ESG) risks. Companies are rated on a AAA-CCC scale relative to the standards and performance of their industry peers. In 2021, we received an AA rating. 

Read the review

More about sustainability

Annual and Sustainability Report

Download the 2021 report

UN Global Compact

Since 2018, Munters has committed to report in accordance with the ten principles of the UN Global Compact on human rights, labor, the environment and anti-corruption.  

Learn more about the UN Global Compact

EU Taxonomy

The EU has created the EU Taxonomy to reach its climate and energy targets by 2030. We have done an analysis to identify taxonomy-eligible economic activities.

Lue lisää

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen