Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Sustainability landing 1.png

Kestävä kehitys

"Suhtaudumme yrityksemme yhteiskunnalliseen vastuuseen vakavasti."

Maailman johtavana energiatehokkaiden ilmankäsittelyratkaisujen toimittajana Munters suhtautuu yhteiskuntavastuuseensa vakavasti. Ymmärrämme, kuinka vaikutamme ympäröivään maailmaan.

Munters pyrkii joka päivä luoman juuri oikean sisäilmaston. Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla he vähentävät energiankulutusta. Näin vähennetään päästöjä maailmanlaajuisesti.

Noudatamme tuotannossa kestävän kehityksen periaatteita. Käytämme luonnonvaroja tehokkaasti sekä vähennämme jätteen määrää ja kierrätämme sitä. Yksi Muntersin ydinarvoista kuuluu "aina on parantamisen varaa".

Olemme saaneet aikaan merkittäviä parannuksia, mutta pyrimme aina löytämään mahdollisuuksia kehittää tuotteitamme ja tuotantokäytäntöjämme.

Munters haluaa jatkossakin varmistaa kestävän kehityksen kaikille.

Käytäntö ja soveltaminen

Kestävän kehityksen käytäntö

Munters pyrkii saamaan aikaan juuri oikean sisäilmaston kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen avulla. Niiden täytyy tuoda tullessaan ympäristöystävällisiä ja taloudellisia etuja asiakkaillemme sekä koko yhteiskunnalle. Siksi lisäarvon tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti on yksi tärkeimmistä arvoistamme.

Pyrimme valmistamaan tuotteita turvallisen, terveen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan avulla. Teemme tämän työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteisöjen ja ympäristön vuoksi.

Pyrimme valmistamaan tuotteita turvallisen, terveen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan avulla. Teemme tämän työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteisöjen ja ympäristön vuoksi.

Alkuperä

Muntersin liiketoimintaperiaatteet ja -käytännöt tukevat YK:n Global Compact -ohjelmaa ja sen kymmentä yritysten yhteiskuntavastuuperiaatetta.

Näiden periaatteiden mukaan

  • on kunnioitettava perustason ihmisoikeuksia

  • on kunnioitettava työtekijöiden oikeuksia sekä noudatettava lapsi- ja pakkotyön kieltäviä määräyksiä

  • on noudatettava ympäristönsuojelu- ja turvallisuusohjeita

  • on noudatettava korruption kieltäviä määräyksiä.

Sovellusala

Muntersin liiketoimintaperiaatteita ja -käytäntöjä sovelletaan kaikkialla maailmassa kaikkiin Muntersin liiketoiminta-alueisiin, toimintoihin ja työntekijöihin.

Vastuu

Hallituksen jäsenet ovat vastuussa liiketoimintaperiaatteita koskevien päätösten tekemisestä ja niiden toteuttamisen seurannasta hallituksen kokouksissa.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa liiketoimintaperiaatteiden soveltamisesta käytäntöön, kuten konsernitason kehittämistavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisen valvomisesta. Konsernin johtoryhmä laatii käytännöt, asettaa konsernille tavoitteet ja valvoo etenemistä.

Johtajat ovat vastuussa liiketoimintaperiaatteiden noudattamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja käytäntöjen soveltamisesta paikallisella tasolla ottaen huomioon paikallisen lainsäädännön.

Esimiehet ovat vastuussa siitä, että heidän alaisensa ovat tietoisia liiketoimintaperiaatteista, käytännöistä, menettelytavoista ja tavoitteista. Lisäksi heidän täytyy varmistaa, että henkilöstö saa riittävästi tällä alueella tarvittavaa koulutusta.

Työntekijöiden on tunnettava liiketoimintaperiaatteet, käytännöt ja menettelytavat sekä sovellettava niitä käytäntöön.

 

Our main sustainability areas

sustainability goals.png

The following three areas provide the framework for Munters' sustainability agenda. We integrate this into our strategy and strategic priorities:

  • Resource efficiency and environment  
  • People and society
  • Responsible business practices

Progress 2023

Recycling rate Share of female managers Total recordable incident rate

55%

21%

1,2

(2022:52%) (2022: 22%) (2022: 1,8)

Energy efficiency

Code of conduct for suppliers

Renewable electricity in our production plants

0,52

100%

80%

(2022: 0,62) (2022: 100%) (2022: 72%)

 

Ratings, reviews and commitments

CDP awards us a "B"

We joined the CDP in 2018 and since 2019 we have reported our activities to reduce our climate impact. The goal is to continuously improve the score to reach the A-level, which is the leadership level where companies set best practices to address climate change.

Read the article

MSCI awards us "AAA"

In 2023, Munters received a rating of AAA (on a scale of AAA-CCC) in the MSCI ESG Ratings assessment. Read the disclaimer.

 

Read more about MSCI

Annual and Sustainability Report

Download the 2023 report

Global Compact

Since 2018, we have committed to report in accordance with the ten principles of the UN Global Compact’s on human rights, labor, the environment and anti-corruption.

Read about the initiative

A gender equal company

Since 2012, the independent foundation Allbright has ranked publicly listed companies, like Munters, based on the gender distribution of their management teams. 

Read the review (in Swedish only)

Sustainability News

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen