Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Handful of soil with young plant growing_Thinkstock_465667055_1200x600.jpg

Kestävä kehitys

"Suhtaudumme yrityksemme yhteiskunnalliseen vastuuseen vakavasti."

Maailman johtavana energiatehokkaiden ilmankäsittelyratkaisujen toimittajana Munters suhtautuu yhteiskuntavastuuseensa vakavasti. Ymmärrämme, kuinka vaikutamme ympäröivään maailmaan.

Munters pyrkii joka päivä luoman juuri oikean sisäilmaston. Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla he vähentävät energiankulutusta. Näin vähennetään päästöjä maailmanlaajuisesti.

Noudatamme tuotannossa kestävän kehityksen periaatteita. Käytämme luonnonvaroja tehokkaasti sekä vähennämme jätteen määrää ja kierrätämme sitä. Yksi Muntersin ydinarvoista kuuluu "aina on parantamisen varaa".

Olemme saaneet aikaan merkittäviä parannuksia, mutta pyrimme aina löytämään mahdollisuuksia kehittää tuotteitamme ja tuotantokäytäntöjämme.

Munters haluaa jatkossakin varmistaa kestävän kehityksen kaikille.

Käytäntö ja soveltaminen

Kestävän kehityksen käytäntö

Munters pyrkii saamaan aikaan juuri oikean sisäilmaston kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen avulla. Niiden täytyy tuoda tullessaan ympäristöystävällisiä ja taloudellisia etuja asiakkaillemme sekä koko yhteiskunnalle. Siksi lisäarvon tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti on yksi tärkeimmistä arvoistamme.

Pyrimme valmistamaan tuotteita turvallisen, terveen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan avulla. Teemme tämän työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteisöjen ja ympäristön vuoksi.

Pyrimme valmistamaan tuotteita turvallisen, terveen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan avulla. Teemme tämän työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteisöjen ja ympäristön vuoksi.

Alkuperä

Muntersin liiketoimintaperiaatteet ja -käytännöt tukevat YK:n Global Compact -ohjelmaa ja sen kymmentä yritysten yhteiskuntavastuuperiaatetta.

Näiden periaatteiden mukaan

  • on kunnioitettava perustason ihmisoikeuksia

  • on kunnioitettava työtekijöiden oikeuksia sekä noudatettava lapsi- ja pakkotyön kieltäviä määräyksiä

  • on noudatettava ympäristönsuojelu- ja turvallisuusohjeita

  • on noudatettava korruption kieltäviä määräyksiä.

Sovellusala

Muntersin liiketoimintaperiaatteita ja -käytäntöjä sovelletaan kaikkialla maailmassa kaikkiin Muntersin liiketoiminta-alueisiin, toimintoihin ja työntekijöihin.

Vastuu

Hallituksen jäsenet ovat vastuussa liiketoimintaperiaatteita koskevien päätösten tekemisestä ja niiden toteuttamisen seurannasta hallituksen kokouksissa.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa liiketoimintaperiaatteiden soveltamisesta käytäntöön, kuten konsernitason kehittämistavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisen valvomisesta. Konsernin johtoryhmä laatii käytännöt, asettaa konsernille tavoitteet ja valvoo etenemistä.

Johtajat ovat vastuussa liiketoimintaperiaatteiden noudattamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja käytäntöjen soveltamisesta paikallisella tasolla ottaen huomioon paikallisen lainsäädännön.

Esimiehet ovat vastuussa siitä, että heidän alaisensa ovat tietoisia liiketoimintaperiaatteista, käytännöistä, menettelytavoista ja tavoitteista. Lisäksi heidän täytyy varmistaa, että henkilöstö saa riittävästi tällä alueella tarvittavaa koulutusta.

Työntekijöiden on tunnettava liiketoimintaperiaatteet, käytännöt ja menettelytavat sekä sovellettava niitä käytäntöön.

 

Munters and Global Goals 2030

Munters supports the goals of UN:s Agenda 2030 and has analyzed what they mean for our operations and which goals are the most relevant to us – the ones where we can contribute and make the greatest difference. 

Read more about our work

UN Global Compact

Munters have validated that we are compliant with applicable local legislation and regulations, and global conventions within Environment, Human Rights and Business Ethics. With this knowledge we are able to manifest our commitment to the principles of UN Global Compact.

Visit UN Global Compact

Ympäristönsuojelu, työterveys ja -turvallisuus

Munters on sitoutunut toimimaan ympäristöystävällisesti ja täyttämään vaatimukset. Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää vaaroja sekä saada aikaan turvallisemmat, terveellisemmät ja ympäristöystävällisemmät työskentelyolot työntekijöillemme, asiakkaillemme, yhteisöille ja koko ympäristölle.

Lue lisää

Yhteiskuntavastuu

Munters haluaa olla aina tunnettu sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisesta toiminnasta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, kunnollisista työskentelyolosuhteista ja hyvistä liiketavoista. Munters tukee YK:n Global Compact -ohjelman kymmentä yritysten yhteiskuntavastuun periaatetta.

Lue lisää

Sustainability Report 2018

Resource efficiency, Responsible business practices and People & society are all parts of Munters's sustainability agenda. The following report describes the three areas of the Munters Sustainability Agenda in detail

Download

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen