Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus

Kun kemikaaleja käsitellään esimerkiksi lannoitteita valmistettaessa tai käytettyjä happoja otetaan talteen, käytetään usein kuumia ilmavirtoja, jotka on kuumennettava tai jäähdytettävä.

Tällöin kuluu energiaa, josta aiheutuu kustannuksia. Energiankulutusta voidaan alentaa korkeissa lämpötiloissa toimivilla Muntersin ilmankuivaimilla. Tällöin energiaa siirretään jätekaasuvirroista ilmavirtoihin, joissa energiaa tarvitaan.

Korkean ilmankosteuden aiheuttama haitallinen kosteus aiheuttaa ongelmia kemikaalien valmistajille. Kostea ilma saa tuotteen paakkuuntumaan, tällöin tuottavuus heikkenee. Kun tuloilma kuivataan Muntersin absorptioilmankuivausjärjestelmien avulla, saadaan aikaan ihanteellinen ympäristö kosteudelle herkkien tuotteiden valmistukseen, pakkaamiseen, kuljetukseen ja varastoimiseen.

Muntersin laitteilla saadaan aikaan ihanteellinen ilmasto kemikaalien tuotantoon.

Rikkihappotehtaat

Kun rikkihappoa valmistetaan, ilmavirtoja on kuumennettava voimakkaasti. Tästä aiheutuu suuret kustannukset ja ympäristö kuormittuu.

Kustannuksia voidaan säästää käyttämällä korkeissa lämpötiloissa toimivia lämmönvaihtimia, mutta monet asiakkaat suhtautuvat varauksella lämmönvaihtimien laatuun ja luotettavuuteen toiminnan kannalta kriittisissä prosesseissa.

Muntersilla on runsaasti kokemusta korkeassa lämpötilassa toimivien lämmönvaihtimien toimittamisesta rikkihappotehtaille CIP- ja HIP-prosesseja varten, joten asiakkaamme saavat mielenrauhaa, sillä he tietävät, että ongelmat eivät uhkaa prosesseja. Samalla kustannuksia säästetään. Munters mukauttaa lämmönvaihtimet ihanteellisiksi käyttökohdetta ja asiakasta varten.

Lasi

Turvalasin kerrosten välisenä kiinnitysaineena toimiva ohut läpinäkyvä muovikalvo imee itseensä kosteutta herkästi. Hygroskooppiset tuotteet ovat herkempiä suurelle suhteelliselle kosteudelle absoluuttisen kosteuden sijasta, suhteellinen kosteus voi nousta korkeaksi kaikkina vuodenaikoina.

Jos kosteuden annetaan imeytyä kalvoon, se irtoaa käsittelyn aikana muodostaen höyrykuplia, jotka jäävät laminoidun lasin sisälle aiheuttaen laatuongelmia ja kalliiksi käyvää tuottavuuden heikentymistä. Muntersin absorptioilmainkuivaimet pitävät ilmankosteuden alhaisena alueilla, joilla valmistetaan, varastoidaan ja käytetään tätä laminoinnissa tarvittavaa tarttuma-ainetta.

Jotta ilmankosteus ei aiheuta ongelmia, lämpötilan tulee olla 21 °C ja suhteellisen ilmankosteuden 20-22 %. Teollisuuskäyttöön tarkoitettu Muntersin ilmankuivausjärjestelmä on oikea ratkaisu lasintuotantoon, koska sen avulla kastepiste voidaan pitää alueella -59 - -46 °C. Järjestelmiä on useita ei vaihtoehtoja, joiden kapasiteetti on jopa 100 000 SCFM.

Muntersin ilmankuivausjärjestelmien etuja:

  • Kosteuden aiheuttaman hävikin määrä vähenee.
  • Tuotanto pysyy tehokkaana.
  • Vähemmän jätettä ja turhia kuluja lopputuotteen hylkäämisen vuoksi.

Muovi

Kun muovia ruiskuvaletaan, valun jäähdytysnesteen täytyy yleensä olla erittäin kylmää, jotta saavutetaan ihanteelliset tulokset.

Kun valu jäähdytetään erittäin nopeasti, sen pintaan kondensoituu vesihöyryä ympäröivästä ilmasta. Kondensoituva vesi aiheuttaa muotille ongelmia, koska se aiheuttaa korroosiota. Lisäksi tuotteen laatu heikkenee veden jättämien jälkien ja halkeamien vuoksi.

Muntersin ilmankuivausjärjestelmien avulla kondensoituminen estetään, kun valua ympäröivä ilma kuivataan. Energiatehokas absorptioilmankuivain poistaa kosteuden ilmasta. Tällöin valun pintaan ei kondensoidu kosteutta.

Muntersin ilmankuivausjärjestelmän etuja, kun muovia valetaan:

  • Tuotanto kasvaa joidenkin asiakkaiden ilmoitusten mukaan 40 %, kun jäähdytysaineen lämpötilaa lasketaan ja käytössä on samat koneet.
  • Osien ominaisuudet paranevat. PET-osista tulee kirkkaampia ja kiteisempiä, kun ne jäähdytetään nopeasti ilman kondensoitumista.
  • Kunnossapitoa tarvitaan vähemmän. Kun valua ei kylvetetä vedessä joka kerralla, pinnan korroosio vähenee huomattavasti.
  • Ohjaustapit eivät ruostu. Kuiva ilma suojaa niitä, joten tuotantoa  ei tarvitse hidastaa eikä seisottaa kalliita koneita tarkkuusliukupintojen ruostumisen vuoksi.
  • Kuivan ilman avulla varmistetaan, että kondensoituminen ei vaurioita osien pintoja, eikä pinnalle jää viimeistelemistä haittaavaa vettä.
  • Tuotantoaikataulu pitää. Kun vaatimukset täyttävää kuivaa ilmaa syötetään jatkuvasti, tuotanto pysyy aikataulussa säästä riippumatta.
Ratkaisu

Tapaustutkimuksia

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen