Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje
453843049.jpg

Ilman kuivaaminen parantaa turvallisuutta, tuottavuutta ja hygieniaa

Meijereissä iloitaan kuivina talvikuukausina, sillä kuljettimiin, kuivaamisprosesseihin ja hygroskooppisiin tuotteisiin imeytyy vain vähän tai ei ollenkaan kosteutta ympäröivästä ilmasta. Silloin prosessit sujuvat nopeammin sekä ilman keskeytyksiä ja pelkoa homehtumisesta.

Heran sekä vauvoille tarkoitettujen maitovalmisteiden suihkutus- ja leijupetikuivaaminen

Kun valmistetaan hera- ja äidinmaidonkorvikejauheita, absorptioilmankuivaimen käyttäminen kasvattaa kapasiteettia useita kymmeniä prosentteja ja säästää energiaa ympäri vuoden.

Suihkutuskuivaimeen syötettävä kuivattu ilma puhalletaan äidinmaito- tai herajauheen läpi, jotta vesi haihtuu. Näin saadaan erittäin kuivaa jauhetta, joka sisältää kosteutta tuskin nimeksikään. Suihkutuskuivaaminen kuivalla ilmalla lyhentää kuivumisaikoja. Sitä käytetään lämpöherkille tuotteille.
Kun suihkutustorneihin syötetään kuivaa ilmaa Muntersin absorptioilmankuivaimesta, ilman kosteus ei vaihtele vuodenaikojen mukaan. Tällöin tuote kuivuu nopeammin, energiaa säästyy ja jauheen laatu pysyy korkeana.

Swedish Institute for Food and Biotechnology on tutkimuksissaan vahvistanut Muntersin kuivausroottorien bakterisidiset ja fungisidiset ominaisuudet. Niiden ansiosta elintarviketurvallisuus paranee.

Kuivattu tuote täytyy usein jäähdyttää. Silloin tuotteiden sisältämä rasva voi härskiintyä. Maito- tai herajauhe voidaan kuivata ja jäähdyttää leijupetikuivaimessa ja kuljettaa pneumaattisesti käyttämällä Muntersin absorptioilmankuivausta. Tällöin siihen ei imeydy kosteutta.

 • Yhdenmukainen ja korkea tuotteen laatu
 • Bakteerien ja homeen vaara vähenee
 • Parempi hygienia
 • Käyttöolosuhteet pysyvät muuttumattomina
 • Kuivumisajat lyhenevät
 • Enemmän kapasiteettia
 • Kosteutta estetään imeytymästä uudelleen aiheuttamaan paakkuuntumista
 • Energiaa kuluu vähemmän
 • Tuote ei tartu kiinni

Pneumaattisessa kuljetusjärjestelmässä tuote joutuu läheiseen kosketukseen ilman kanssa. Tällöin kuivattu jauhe voi imeä itseensä kosteutta, jos kuljettimessa käytetty ilma on kosteaa. Siksi pneumaattiset kuljetusjärjestelmät varustetaan ilmankuivaimilla, jotta raaka-aine virtaa nopeasti eikä paakkuunnu tai tartu kiinni.

Elintarviketuotannosta peräisin olevia partikkeleita sisältävä ilma yleensä suodatetaan ennen sen päästämistä ulos. Kun tuotanto on pysähdyksissä, suodattimen sisältämä hygroskooppinen aines voi imeä itseensä kosteutta. Tällöin suodatin tukkeutuu. Muntersin absorptioilmankuivausjärjestelmä pitää suodattimen kuivana.

Juuston kuivaaminen ja säilyttäminen

Kun varastossa ilma pidetään kuivana kierrättämällä ilmaa jäähdyttimen läpi, kondensoituminen jäähdytyspinnoille on yleistä. Ilman suhteellinen kosteus ylittää usein 70 %, joten on olemassa homehtumisen vaara. Absorptioilmankuivaus on oikea ratkaisu. Se toimii tehokkaasti kaikissa lämpötiloissa ja auttaa pitämään juuston korkealaatuisena.

KUIVAAMINEN PUHDISTAMISEN JÄLKEEN

Jos puhdistamisessa käytetään vettä, prosessia voidaan nopeuttaa kuivaamalla ilma. Samalla homeen ja bakteerikasvun vaara vähenee. Kun välineiden puhdistushuoneeseen puhalletaan kuivattua ilmaa, puhdistusvälit pitenevät ja puhdistuskustannuksia säästyy.

Muntersin absorptioilmankuivaimissa prosessista tai varastosta peräisin oleva kostea ilma kuivuu hitaasti pyörivässä absorbtioroottorissa. Kuiva ilman puhalletaan varastoon, kuljettimeen, suihkutustorniin tai siiloon, joten tuotteet voivat virrata vapaasti ja kuivausteho paranee.

Award

         

Health & Safety Award

Tiettyjen juustojen pinnat ovat pehmeitä, joten ne on kuivattava absorptioilmankuivauksen avulla ennen niiden pinnoittamista. Tällöin juusto kuivuu nopeasti ilman että lämpötilaa täytyy nostaa.

Downloads

Tiedostotyyppi
tiedosto
suuruus
 • Voimme auttaa sinua

  Korroosio

  Ilmankosteus vaikuttaa voimakkaasti korroosioon eli metallin oksidoitumiseen. Jos suhteellinen ilmankosteus on suuri, metallin pinnalle asettuu ohut vesimolekyylikerros, joka toimii elektrolyyttinä korroosiolle.

  Lue lisää

  Homeet ja bakteerit

  Jos suhteellinen ilmankosteus nousee liikaa, aiheutuu useita ongelmia esimerkiksi raaka-aineille, tuotannolle, pakkaamiselle, kuljettamiselle ja varastoimiselle. Korkea suhteellinen ilmankosteus vaikuttaa kaikkiin tuotteisiin ja rakennuksiin. Kun ilmankosteutta hallitaan, tuotteiden käyttöikä voi pidentyä ja laatu parantua.

  Lue lisää

  Ilmanlaatu ja sen merkitys ihmisille

  Pölyn, siitepölyn, sienien, homeiden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kaltaiset saasteet vaikuttavat sisäilman laatuun. Ne ovat peräisin esimerkiksi kalusteista, puhdistusaineista ja rakennusten käyttäjistä. Huono sisäilman laatu voi aiheuttaa terveysongelmia nopeasti.

  Lue lisää

  Kiinni tarttuminen tai paakkuuntuminen

  Monet jauheet ja aineet imevät itseensä kosteutta. Tällöin tuotteen laatu voi heikentyä sekä kuljettaminen ja pakkaaminen voi hankaloitua. Suuri ilmankosteus aiheuttaa kiinni tarttumista ja paakkuuntumista. Kun tällaisia tuotteita varastoidaan siiloissa tai säiliöissä tai niitä siirretään pneumaattisissa kuljettimissa, kosteus saa ne tarttumaan siilojen seinämiin sekä kuljettimet ja pakkaukset tukkeutumaan.

  Lue lisää

  Kondensoituminen

  Kun vesi haihtuu, se muuttuu vesihöyryksi. Joutuessaan kosketuksiin kylmän pinnan kanssa, vesihöyry kondensoituu seinille, alakattoon ja tuotteiden pintaan. Kun kosteaa ilmaa kondensoituu pinnoille, tuotteiden kontaminoitumisen sekä turvallisuuden ja laadun heikkenemisen vaara lisääntyy.

  Lue lisää

  Jään ja huurteen muodostumisen

  Jos jäähdytettyihin tai pakastettuihin elintarvikkeisiin muodostuu jäätä tai huurretta, tuottavuus, laatu ja turvallisuus heikentyvät.

  Lue lisää
 • Osaamisalueet

 • Liittyvät tuotteet

  • IceDry®

   Suunniteltu asennettavaksi kylmävarastoihin ja pakastusjärjestelmiin. Food…

   Katso lisää

   HCD Series

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Katso lisää

   Desiccant Dehumidification System DDS

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Katso lisää
  • Näytä kaikki

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.