Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje
181553727.jpg

Sairaalat

Sairaalakiinteistöjen omistajille ja kiinteistöpäälliköille voi aiheutua päänvaivaa, kun potilaille ja henkilöstölle täytyy luoda mukava ja terveellinen sisäilmasto.

Ilman liikkumista on rajoitettava erityisesti leikkaussalien kaltaisissa tiloissa ja niiden välillä, kun lämpötila ja ilmankosteus on pidettävä alhaisina (usein alle 60 prosentissa), jotta kanavat eivät kontaminoitu. Muutoin luodaan otolliset olosuhteet sienien kasvamiselle ja infektioiden leviämiselle.

Leikkaussaleissa lämpötilan tulee olla noin 15,5 °C, koska kirurgien työjaksot voivat kestää jopa 14 tuntia kerrallaan ja he ovat pukeutuneet monikerroksisisiin suojavaatteisiin infektioiden estämiseksi. Kirurgeilla on usein epämukavat työskentelyolosuhteet. Terveydenhoitoviranomaisten mukaan sisäilmastolla on merkitystä potilasturvallisuuden lisäksi myös leikkaussalihenkilöstön tehokkuuden ja työn laadun kannalta. Siksi on valittava tehokkaimmat sisäilmaston hallintatekniikat, jotta käyttökustannukset eivät karkaa käsistä.

surgery

Sairaaloissa tarvitaan matalia lämpötiloja ja kastepisteitä. Siksi absorptiokuivaus on oikea menetelmä, kun leikkaussaleihin on luotava niissä tarvittavat olosuhteet. Muntersin järjestelmät absorboivat kosteutta ilmasta. Ne auttavat täyttämään ASHRAE Standard 62- ja 90.1-vaatimukset. Munersin järjestelmät ovat ainutlaatuisia, koska absorptioroottori voidaan regeneroida hukkalämmön avulla. Tällöin energiaa kuluu vain vähän ja järjestelmä toimii tehokkaasti.

Sairaaloiden on investoitava nykyisten LVI-järjestelmien uudistamiseen tai uusien järjestelmien hankkimiseen, koska terveydenhoidossa käytettävät tuotteet ja/tai palvelut sekä kirurgiassa käytettävien laitteiden ympäristölleen asettamat vaatimukset edellyttävät tätä. Muntersin järjestelmät voidaan jälkiasentaa iltaisin ja viikonloppuisin ilman, että leikkaussaleja täytyy ottaa pois käytöstä.

477634409.jpg

Downloads

Tiedostotyyppi
tiedosto
suuruus
 • Voimme auttaa sinua

  Ilmanlaatu ja sen merkitys ihmisille

  Pölyn, siitepölyn, sienien, homeiden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kaltaiset saasteet vaikuttavat sisäilman laatuun. Ne ovat peräisin esimerkiksi kalusteista, puhdistusaineista ja rakennusten käyttäjistä. Huono sisäilman laatu voi aiheuttaa terveysongelmia nopeasti.

  Lue lisää

  Korroosio

  Ilmankosteus vaikuttaa voimakkaasti korroosioon eli metallin oksidoitumiseen. Jos suhteellinen ilmankosteus on suuri, metallin pinnalle asettuu ohut vesimolekyylikerros, joka toimii elektrolyyttinä korroosiolle.

  Lue lisää

  Kondensoituminen

  Kun vesi haihtuu, se muuttuu vesihöyryksi. Joutuessaan kosketuksiin kylmän pinnan kanssa, vesihöyry kondensoituu seinille, alakattoon ja tuotteiden pintaan. Kun kosteaa ilmaa kondensoituu pinnoille, tuotteiden kontaminoitumisen sekä turvallisuuden ja laadun heikkenemisen vaara lisääntyy.

  Lue lisää

  Homeet ja bakteerit

  Jos suhteellinen ilmankosteus nousee liikaa, aiheutuu useita ongelmia esimerkiksi raaka-aineille, tuotannolle, pakkaamiselle, kuljettamiselle ja varastoimiselle. Korkea suhteellinen ilmankosteus vaikuttaa kaikkiin tuotteisiin ja rakennuksiin. Kun ilmankosteutta hallitaan, tuotteiden käyttöikä voi pidentyä ja laatu parantua.

  Lue lisää
 • Osaamisalueet

 • Liittyvät tuotteet

  • DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Katso lisää

   DryCool® ERV

   The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

   Katso lisää

   DryCool® Standard

   Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

   Katso lisää
  • Näytä kaikki

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.