Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Siviili-ilmailu ja avaruustutkimus

Siviili-ilmailu ja avaruustutkimus

Lentokoneteollisuudessa sisäilmaston hallinta on tärkeää, jotta komponenttien ja koko lentokoneen  laatu varmistetaan. Munters toimittaa ratkaisuja useille valmistusprosessin eri osa-alueille.

Komposiittimateriaalit on valmistettava oikeanlaisessa sisäilmastossa, jotta varmistetaan oikea laatu ja kovettumisnopeus. Kun lentokonetta maalataan, staattiset olosuhteet on minimoitava. Muutoin maalikerroksen paksuudesta tulee epätasainen ja maalaustyön laadusta huono. Sisäilmastosta tehdään tarkalleen oikea Muntersin luotettavien ratkaisujen avulla.

Lentokoneille ja niiden osille on hyötyä ilmankosteuden hallinnasta, sillä korroosion ja mahdollisesti kalliiksi käyvien elektroniikka-, avioniikka- ja järjestelmävikojen vaara vähenee. Kosteuden imeytyminen eristeisiin lennon aikana on yksi yleisistä kosteuden aiheuttamien ongelmien syistä. Tällöin lentokoneeseen muodostuva sisäilmasto aiheuttaa rakenteiden korroosiota paineistetussa matkustamossa sekä vaikuttaa avioniikan ja järjestelmien toimintaan johtojen ja liittimien kautta. Myös lentokoneiden renkaiden kaltaiset yksinkertaiset osat hyötyvät hallitusta säilyttämisestä, koska näin ennaltaehkäistään niiden sisäisten metallikudosten korroosio.

Kehittyneissä lentokoneiden testaustiloissa on voitava simuloida erilaisia ilmasto-oloja. Erilaiset olosuhteet saadaan aikaan Muntersin tekniikoiden avulla.

Munters on ylpeä siitä, että meidän tekniikoita ja komponentteja käytetään myös lennon aikana osana CTT Systemsin Cair- ja Zonal Drying System -ratkaisuja. Näiden järjestelmien ansiosta matkustajat ja miehistö eivät altistu erittäin kuivalle ilmalle. Lisäksi estetään kondensoituminen ulkokuoren sisäpuolelle ja kosteuden imeytyminen eristeisiin.

Muntersin osaamista hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa. Olemme vuosien kuluessa toimittaneet teollisuudessa käytettäviä sisäilmastoratkaisuja NASAn ja ESAn kaltaisille organisaatioille. Myös Lockheed-Martinin kaltaiset avaruustutkimusohjelmatoimittajat ovat käyttäneet Muntersin tekniikoita, jotta avaruussukkuloiden valtavan polttoainesäiliön maalaamisessa käytettävän vesipohjaisen maalin kuivumisaika saadaan hallintaan. Kun ESAn komponentit viedään laukaisupaikalle Ranskan Guanan Kourouhun, kuljetus- ja varastointikonttien ilma kuivataan, jotta näiden komponenttien korkein mahdollinen laatu säilyy aina siihen saakka, kun ne kiinnitetään Ariane-kantorakettiin.

Tapaustutkimuksia

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen