Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Sairaalat

Sairaalat

Sairaalakiinteistöjen omistajille ja kiinteistöpäälliköille voi aiheutua päänvaivaa, kun potilaille ja henkilöstölle täytyy luoda mukava ja terveellinen sisäilmasto.

Ilman liikkumista on rajoitettava erityisesti leikkaussalien kaltaisissa tiloissa ja niiden välillä, kun lämpötila ja ilmankosteus on pidettävä alhaisina (usein alle 60 prosentissa), jotta kanavat eivät kontaminoitu. Muutoin luodaan otolliset olosuhteet sienien kasvamiselle ja infektioiden leviämiselle.

Leikkaussaleissa lämpötilan tulee olla noin 15,5 °C, koska kirurgien työjaksot voivat kestää jopa 14 tuntia kerrallaan ja he ovat pukeutuneet monikerroksisisiin suojavaatteisiin infektioiden estämiseksi. Kirurgeilla on usein epämukavat työskentelyolosuhteet. Terveydenhoitoviranomaisten mukaan sisäilmastolla on merkitystä potilasturvallisuuden lisäksi myös leikkaussalihenkilöstön tehokkuuden ja työn laadun kannalta. Siksi on valittava tehokkaimmat sisäilmaston hallintatekniikat, jotta käyttökustannukset eivät karkaa käsistä.

surgery

Sairaaloissa tarvitaan matalia lämpötiloja ja kastepisteitä. Siksi absorptiokuivaus on oikea menetelmä, kun leikkaussaleihin on saatava aikaan niissä tarvittavat olosuhteet. Lisäksi se auttaa vähentämään laiteinvestointikustannuksia. Muntersin järjestelmät absorboivat kosteutta ilmasta. Ne auttavat täyttämään ASHRAE Standard 62- ja 90.1-vaatimukset. Nämä järjestelmät ovat ainutlaatuisia, koska absorptioroottori voidaan regeneroida hukkalämmön avulla. Tällöin energiaa kuluu vain vähän ja järjestelmä toimii tehokkaasti.

Sairaaloiden on investoitava nykyisten LVI-järjestelmien uudistamiseen tai uusien järjestelmien hankkimiseen, koska terveydenhoidossa käytettävät tuotteet ja/tai palvelut sekä kirurgiassa käytettävien laitteiden ympäristölleen asettamat vaatimukset edellyttävät tätä. Muntersin järjestelmät voidaan jälkiasentaa iltaisin ja viikonloppuisin ilman että leikkaussaleja täytyy poistaa käytöstä.

477634409.jpg

Tapaustutkimuksia

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen