Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Öljy, kaasu ja polttoaineet

Öljy, kaasu ja polttoaineet

Öljy- ja kaasualalla on poistettava ja eroteltava nesteitä, kosteutta sekä kontaminantteja etsinnästä tuotantoon, kuljetukseen, jalostamiseen ja jakeluun.

Muutoin tuotteen laatu heikkenee, jalostamot ja laitteet vaurioituvat sekä koko prosessi voi pysähtyä tai vaatia kalliiksi käyvää kunnossapitoa.

Sumun estäminen prosessissa on tärkeää, jotta kaikki nesteet tai kontaminantit poistetaan, saadaan talteen tai hävitetään. Samalla suojataan jäljempänä prosessissa sijaitsevia laitteita ja järjestelmiä ilman että prosessin teho heikkenee sekä varmistetaan kaikkien prosessin vaiheiden hallittavuus. Luotettavuuden varmistamiseksi on valittava sumunestoratkaisu, joka soveltuu prosessin laitteistoon, sijaintiin, kuormitukseen ja käyttökohteeseen. Sumuneston tulee vastata kaasunvirtauksen vaatimuksia. Siksi öljy- ja kaasuprosessi sekä sumuneston fysiikka on tunnettava perusteellisesti.

Sumun estäminen öljy- ja kaasualalla:

 • Nestemäisten jäämien poistaminen
 • Kondensoituneiden nesteiden poistaminen
 • Kontaminanttien poistaminen

Nestemäisten jäämien mahdollisia seurauksia:

 • Tuotteen laadun heikkeneminen
 • Prosessissa jäljempänä sijaitsevien komponenttien vaurioituminen
 • Energiakustannusten kasvu

Nesteiden kondensoitumisen mahdollisia seurauksia:

 • Prosessin tehon huomattava heikkeneminen
 • Korroosio aiheuttaa ongelmia lyhentämällä laitteiden käyttöikää (varsinkin kompressorien)
 • Jäljempänä prosessissa sijaitsevien laitteiden vaurioituminen
 • Energiahukka

Kontaminanttien seurauksia:

 • Korroosiota putkissa ja kompressoriasemissa
 • Jäljempänä sijaitsevien komponenttien fyysinen vaurioituminen
 • Energiakustannusten kasvu

Tyypillisesi kontaminantteja sisältäviä prosesseja:

 • Veden ja kiintoaineiden poistaminen
 • Mineraalien ja metallien poistaminen (ruoste)
 • Rikin poistaminen

Ilman kuivaaminen öljy- ja kaasualalla:

 • Valmiustilassa olevat kaasukompressoriasemat suojataan tehokkaasti.
 • Kaasu- ja öljyventtiilien, komponenttien ja hätätilanteissa tarvittavien laitteiden kaltaiset toiminnan kannalta kriittiset kohteet suojataan luotettavasti.
 • FPSO-alusten ja muiden lauttojen mekaniikkatilat ja varusteet suojataan räjähdyssuojattujen laitteiden avulla.
 • Kaasu- ja öljyputket kuivataan vedellä tehdyn painekoestamisen jälkeen.
 • Herkät elektroniset valvontalaitteet suojataan ja energiakustannuksia säästetään.
Ratkaisu

Tapaustutkimuksia

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen