Send os dit spørgsmål

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Luk
Disease prevention in livestock

Sygdomme i husdyrholdet

Fra landmandens synsvinkel er sygdomme i besætningen en trussel mod god økonomi. Produktion og produktivitet kan blive stærkt negativt påvirket af syge dyr, der producerer mindre mælk, æg og kød.

Ukontrolleret ventilation kan påføre eller forværre sygdomsproblemer af forskellig karakter grundet træk, perioder med kulde eller ekstreme koncentrationer af ammoniak eller andre aggressive gyllegasser.

Der er metoder til at undgå, at sygdomme kommer ind i bedriften og spredes inden for bedriften. Inden for et defineret område, hvor kontrol af biosikkerhed sættes højt, vil effektive klimastyringer og ventilationsdesign være en kosteffektiv metode til at styre sygdomme. Lukkede bygninger reducerer risikoen for, at gnavere og andre vilde dyr kommer ind i besætningen og spreder sygdomme.

Ud fra en geografisk synsvinkel vil samling af gårde med husdyrproduktion og tætliggende staldafsnit øge risikoen for henholdsvis smittespredning mellem besætninger og smittespredningen mellem staldafsnit inden for besætningen. En metode til at reducere risikoen for smittespredning er filtrering af indblæsningsluften til staldsektioner, hvor det er kostbart at sanere, og ligeledes vil placering af ventilationsudsugninger på taget og gerne over kippen reducere smittespredning.

Munters kan hjælpe med at reducere sygdomsniveau i besætningen og reducere produktionsnedgang, hvis besætningen er blevet inficeret. Hertil anvendes "state-of-the art" ventilationskomponenter og klimastyringssystemer, der kan sikre perfekt klima for alle aldersgrupper i besætningen, så høj produktivitet vedligeholdes, og risikoen for pludselig tab reduceres.

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.