Send os dit spørgsmål

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Luk
Chorizo

Kombineret styring af temperatur og luftfugtighed

CaseAffugtning - til kontrolleret tørring af pølser

I fremstillingsindustrien er der ofte behov for at kunne kontrollere temperatur og luftfugtighed uafhængigt af hinanden. Munters' luftbehandlingssystemer er udviklede til, på en energi-effektiv måde, at kunne sikre helt præcis styring af luftfugtigheden samtidig med, at temperaturen holdes stabil.

your perfect climate – med præcis styring af både temperatur og luftfugtighed

Munters' energieffektive luftbehandlingssystemer er baserede på sorptionsaffugtningsprincippet og sikrer både helt præcis klimastyring samt reducerede energiomkostninger. Løsningerne anvender både energigenvinding og sorptionsaffugtning til at skabe de ønskede luftkonditioner. Et bredt udvalg af luftbehandlingssystemer kontrollerer både temperatur og luftfugtighed og kan skabe luftkonditioner med både lav luftfugtighed og lave dugpunkter.

Vore fleksible systemer kan behandle mange forskellige kombinationer af temperatur- og fugtighedskontrol. I perioder med høj belastning kan anlæggene levere ekstremt tør luft, mens samme anlæg kan køre med reduceret kapacitet i perioder, hvor fugtbelastningen i det aktuelle lokale ikke er så høj.

Munters' affugtningssystemer sørger for, at det ønskede temperatur- og fugtniveau holdes konstant – uafhængigt af de udendørs- og omgivende forhold. På en energieffektiv måde skabes de ønskede forhold ved, at  køle-/varme-/affugtnings-/befugtningskrav tilpasses den aktuelle situation.

Læs om vore systemløsninger til styring af både temperatur og luftfugtighed her.

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.