Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Kulfyrede kraftværker

Kulfyrede kraftværker

Ved at rense røggasser med Munters' dråbeadskillere kan mængden af miljøfarlige udslip reduceres markant. I stilstandsperioder anvendes desuden Munters affugtning til tørluftkonservering f.eks. af kedler.

Dråbeadskillere fra Munters er en del af denne proces. Et eksempel på anvendelse af denne teknologi er i kulfyrede kraftværker.

Mange kraftværker bliver fyrede med kul, hvilket naturligvis resulterer i problemer med luftforurening. Svovlemission fra kraftværker resulterer i syreregn, hvilket forårsager udbredte skader på bygninger og miljøet. Derfor har mange nationale regeringer indført strenge regler for at reducere de udslip, der forårsager syreregn.

Røggasrensningsprocessen anvender dråbeadskillere, der er udviklede af Munters. Talrige vellykkede projekter er blevet udført i Asien, Europa og mange andre regioner rundt om i verden, hvor røggas fra kulfyrede kraftværker er blevet renset. Processen, som kaldes afsvovling, finder sted i et procestårn, gennem hvilket røggassen passerer, før den sendes ud gennem kraftværkets skorstene.

Munters tilbyder forskellige produkter og løsninger til kulfyrede kraftværker.

  • Funktionsdygtige kraftværker – røggasrensning

  • Inaktive kraftværker (standby eller holdt i reserve) – bevarelse ved hjælp af affugtning

Som det første skridt bliver de kontaminerede røggasser sprayet med en blanding af vand og kemikalier, som binder de forurenende/kontaminerende stoffer. Ved hjælp af en kombination af hastigheds- og inertistyrker opfanger Munters dråbeadskillere de kontaminerede dråber, som falder ned og bliver opfanget i bunden af tårnet. Dråbeadskillelse indebærer også et renseanlæg. Dette betyder, at forurenet/kontamineret vand og slam kan fjernes fra dråbeadskillerene, hvilket holder dem rene for at opnå den bedste effektivitet.

459504093.jpg

Rensning ved hjælp af afsvovling er meget effektivt. Mere end 95% af de forurenende stoffer bliver fjernet i denne proces.

Tørluftkonservering af kedler og turbiner

Kedler, rørsystemer og dampturbiner kan nemt bevares ved at anvende Munters affugtningsteknologi. Ved at sænke luftfugtighedsniveauet til omkring 50% eller lavere kan korrosion standses eller, i tilfælde med meget forurenede miljøer, reduceres drastisk.

I standby-perioder kan både selve dampturbinen og kedlens vand- og røggasside beskyttes af tør luft.  Skal kedlen holdes i reserve i længere tid kan al vand ledes bort fra vandsiden og erstattes med tør luft.

Ved genstart skal tørluften blot frakobles, vandet påfyldes og kedlen er klar til start. Tørluftkonservering af kedler og turbiner ved hjælp af Munters affugtningsteknologi er dokumenteret, simpelt, billigt og yderst effektivt.

Vores Munters affugtningsteknologi kan anvendes på kulfyrede kraftværker såvel som på andre typer kraftværker, herunder gasturbinedrevne værker.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere