Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Gasturbiner

Gasturbiner

Munters dråbeadskillere forlænger levetiden på filtre og sænker trykfaldet for gasturbineanlæg.

Med stigende energiomkostninger og -mangler forøges efterspørgslen på produkter, som kan gøre elproducenterne mere effektive. Moderne gas-kompressorhuse har gjort store fremskridt hen imod at forbedre kvaliteten af indblæsningsluften i turbinen, men selv de moderne anlægsdesign lider under tilsmudsning på grund af indtrængning af støv, partikler, væske og saltholdig luft. Ved at anvende dråbeadskillelsesteknikkerne korrekt kan disse risici reduceres.

Fordi der kræves store mængder af luft for at drive en gasturbine, afhænger ydelse og brændstofforbrug meget af gasstrømmen og kvaliteten af den luft, der bliver trukket ind i forbrændingskammeret. Med renere luft vil der være mindre tilsmudsning af filtrene. Et lavere trykfald resulterer også i en forbedret effektivitet, hvilket forbedrer produktionen og sparer penge. I kolde klimaer, hvor temperaturen er tæt på eller under 0°C, er der risiko for isdannelser. Munters dråbeadskillere er udviklede specifikt til disse hårde klimaer og kan holde dit luftindtag isfrit hele året rundt med:

  • Øget driftstid – takket være filtrenes længere levetid

  • Reduceret trykfald – afmontering af vejrbeskyttelser og installation af Munters dråbeadskillere fører til et markant reduceret trykfald

  • Mindre vedligeholdelse – med længere perioder mellem filterskift reduceres de årlige vedligeholdelsesomkostninger

Munters evaporative køling til luftindtag resulterer i højere turbineeffektivitet med mere produceret energi pr. kubikmeter naturgas.

Evaporativ køling til gasturbiner, kraftværker og dieselmotorer involverer vekslingen mellem luft og vand. Forkølere til evaporativ køling baserede på strukturerede medier øger densiteten på forbrændingsluften ved at sænke dens temperatur gennem adiabatisk køling.

Munters forkølingssystemer med højeffektive kølemedier øger ydelsen. Vandet fordamper til ren, kold damp ved hjælp af Munters forkølere. Denne kølende effekt øger densiteten på indblæsningsluften, hvilket gør, at gasturbinen kan opnå en højere ydelse (mindst 5-6% og op til 60% i meget varme eller tørre klimaer) og driftseffektivitet.

De lave investerings- og driftsomkostninger ved Munters forkølere gør, at investeringen betaler sig hurtigt. Ved nye installationer betyder fordelen ved at integrere indblæsningsluftfilteret i forkøleren, at investeringsomkostningerne ved både luftfiltre og kølere reduceres ved, at de deler pladsen (fylder mindre).

En yderligere fordel ved forkøleren er dens luftfiltreringskapacitet. Hvis den monteres før det første filter, fjerner den ca. 90% af de partikler, som det første filter normalt ville fjerne. Dette øger driftslevetiden betydeligt og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Dette gælder også finfiltre, hvor støvbelastningen reduceres med omkring 30%.

Trykfaldet for en Munters forkøler er kun 50-100 Pa, hvilket er ubetydeligt sammenlignet med standard luftfiltres trykfald på 250-1.200 Pa. Forkøleren skaber kold, aerosolfri luft ved et konstant trykfald året rundt.

Tør, affugtet luft beskytter turbiner

Høj luftfugtighed forårsager kondens og korrosion, hvilket skaber problemer med gasturbiner, kedler, pumper, afbryderanlæg og elektriske funktioner. Munters sorptionsaffugtere sikrer, at maskinerne holdes korrosionsfrie og er velbevarede, så de er klar til hurtig opstart.

  • Drift. Beskyttelse af reserverotorer, afbryderrum og samleskinner

  • Reservegeneratorer og turbiner til hurtig opstart

  • Totalbeskyttelse under stand-by og midlertidig standsning

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere