Your perfect climate – AFFUGTNING

A prerequisite for high quality spray drying

A prerequisite for high quality spray drying

Swedish AB Cernelle is the founder of superior pollen extracts for…

Læs mere
Affugtning - effektiv tørring af sejl og skrog

Affugtning - effektiv tørring af sejl og skrog

The 32nd edition of the America's Cup held in Valencia and Munters played…

Læs mere
Affugtning – øget produktion inden for spraytørring

Affugtning – øget produktion inden for spraytørring

Der er sæsonprægede forskelle i driften af spraytårne.

Læs mere

Munters' sorptionsaffugtningsteknik

Munters affugtningsanlæg fjerner vandet fra luften ved hjælp af en rotor belagt med et ekstremt højhygroskopisk materiale, der opsuger vanddamp. Sorptionsaffugtere er særdeles velegnede til at fjerne fugt fra luften ved lave temperaturer og lave fugtighedsniveauer.

Animation of a desiccant rotor

I hjertet af affugteren sidder et patenteret affugterhjul, opbygget af et bølgeformet materiale. Luft passerer gennem de små luftkanaler i rotoren, hvor det ekstremt fugtabsorberende tørremiddel opsuger fugten fra luften, og den affugtede luft (procesluften) sendes ud i lokalet. Den nu opfugtede rotor roterer langsomt videre ind i en regenereringszone.

Den mindre luftstrøm, også kaldet regenereringsluften, bruges til at opvarme rotoren. Når rotormaterialet opvarmes, afgives den opsamlede fugt, der med luftstrømmen fjernes som varm, våd luft. Det udtørrede rotormateriale roteres videre i affugtningsprocessen, hvor det igen begynder at optage fugt. Sorptionsaffugtningsanlæg er blevet mere og mere populære,  bl.a. på grund af anlæggenes fleksible design og Munters' højeffektive rotormaterialer. I dag kan flere forskellige energikilder anvendes til at opvarme regenereringsluften, hvorved energieffektiviteten øges yderligere. Desuden kan flere varmegenvindingsløsninger indbygges, der i visse tilfælde kan betyde, at regenereringen kan foregå helt eller delvist ved hjælp af overskuds/genbrugsvarme.

Baby milk colour RGB.jpg

Sundhed, sikkerhed og hygiejne for kunderne er afgørende for Munters, som afspejles tydeligt i udformningen af ​​vore rotorer. Vores rotorer bliver løbende testet uafhængigt og senest har det Svenske Institut for Fødevarer og Bioteknologi påvist, at Munters rotorer har både bakteriedræbende og svampedræbende egenskaber, der gør rotorerne yderst velegnede til brug f.eks. i fødevare- og pharmaceutisk industri.

Metoder der løser fugtrelaterede problemer

Med den rette metode til affugtning af lokaler kan du undgå fugtrelaterede problemer som kondens, mug- og skimmelvækst samt korrosion.

Få mere at vide om vores energieffektive metoder til affugtning af lokaler med høj luftfugtighed ved at kontakte os på tlf. 44 95 33 55 eller sende os en mail til info@munters.dk. Vi har mange års erfaring med at rådgive inden for luftaffugtning, og vi har skabt mange prisvindende og innovative luftbehandlingsløsninger for vores kunder.

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.