162264253.jpg

Medicinalindustrien

Den mest effektive måde at beskytte råmaterialer og produkter på under produktion, opbevaring og transport er at kontrollere det omgivende miljø. Her kommer Munters' affugtere ind i billedet.

Medicinalprodukter er følsomme produkter såsom pulver, piller, kapsler og labsticks, der ofte mister kvalitet og holdbarhed, hvis de kommer i kontakt med fugtig luft. De klistrer sammen, bliver mugne eller går i opløsning. Maskiner og rør bliver tilstoppede, og produktion, transport og opbevaring bliver besværliggjort. Dette er en tids- og omkostningstung situation, der kan undgås.

Nøglen er den vedvarende regulering og overvågning af luftfugtigheden under alle produktionsprocesser, fra råmateriale til slutprodukt, hvilket opretholder optimale forhold hele året rundt.

Munters kan levere specialfremstillede luftaffugtningsløsninger til hvert eneste område inden for medicinalproduktion. Hvad enten det er i siloer, produktionsanlæg, lagre eller transport, er luftfugtigheden konstant og præcist reguleret. Munters' systemer giver betydelige energi- og omkostningsbesparelser ved at anvende miljøvenlige teknologier.

Medicine

Både produktionskapaciteten og hygiejneforhold forbedres også betydeligt takket være effekten af en kontrolleret og lav luftfugtighed.

 

Læs og download casestudier om medicinalindustrien:

Xellia Pharmaceuticals, Danmark (engelsk)

Jemo-pharm A/S, Danmark (engelsk)

Novo Nordisk, Danmark (engelsk)

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.