Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Møllerier

Møllerier

Optagelse af fugtig luft i forbindelse med formaling af f.eks. korn kan påvirke produktkvaliteten negativt. Vanddamp betyder, at pulver som lægemidler, sukker, korn og mel bliver svære at formale. Produktet klæber til maleudstyret og giver problemer i den pneumatiske transport fra én proces til den næste.

Løsningen er at anvende Munters' sorptionsaffugtere til at kontrollere luftfugtigheden i og omkring hele formalingsprocessen.

Ved at begrænse luftfugtigheden og luftens dugpunkt skaber Munters et ideelt klima for pulverprodukter både under opbevaring og transport. Dugpunktet er et udtryk for den temperatur, ved hvilken luftfugtigheden afsættes som kondens på udstyret, væggene eller produktet.

Sorptionsaffugteren fungerer ved at lade den fugtige luft passere gennem et langsomt roterende sorptionshjul (rotor), der tørrer luften, før den igen sendes ind i siloen, lokalet med maleanlægget eller til det pneumatiske transportsystem. Hermed sikres, at råmaterialerne holdes tørre og fri for klumper.

Kornforarbejdning og -transport

Fra naturens hånd er sædekorn skabt til at begynde at gro, når det udsættes for fugtighed. Men skal kornet opbevares for senere at forarbejdes/males, er det afgørende, at det opbevares i et tørt miljø for at sikre maksimal holdbarhed og kvalitet.

Kornsæd med over 10-11% fugtindhold er meget følsomt i forbindelse med opbevaring og formaling. Løsningen er at anvende Munters sorptionsaffugtere til både malingsprocessen og i siloer. Selvom korsæd måske allerede har optaget for meget fugt, kan det tørres ved hjælp af Munters sorptionsaffugtere.

Hvis melet transporteres pneumatisk fra siloen eller maleanlægget, kan luftkompressionen forårsage kondens, som bliver optaget i melet og medfører tilhæftning, klumpdannelser og kassation af produktet.

Munters løsning er at for-tørre transportluften, så der ikke dannes kondens, når produkterne afkøles efter behandlingen. Dette løser bl.a. problemet med pulvere, som klæber fast til tankens inderside og skaber et hygiejnisk og fritflydende system.

Kondensfri transportcontainer sikrer leverance af topkvalitetsprodukter

Masseproduktion af malede pulvere som sukker, salt, gryn og farmaceutiske råmaterialer kan med Munters Drytainer™ beskyttes effektivt mod fugt under transporten. Kondensdannelser og høj luftfugtighed i transportcontainere koster mange penge pga. behov for ekstra rengøring, produktspild og mugdannelser.

Drytainer™ fungerer efter Munters' sorptionsaffugtningspricip og blæser filtreret, hygiejnisk affugtet tør luft ind over lasten i transporttanken. Hermed beskyttes pulverprodukter effektivt under transport, og den høje produktkvalitet bevares.

Munters Drytainer™ giver transportøren flere fordele:

  • Forhindrer mugdannelser
  • Kondensfri tank
  • Behov for indvendig vask mindskes med op til 4 gange
  • Lettere tømning og mere letflydende pulver fra tank
  • Kortere fylde/tømmetid
  • Investeringen tilbagebetalt på 1 år
  • Forebygger spild – produktet klæber ikke fast på tankens inderside

Selv på en kold vintermorgen er lastbilens tankrum helt tørt efter påfyldning.

at_series_drytainer-web.png

Case studies

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere